Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Παγγαίου

Κατόπιν  επιτυχούς ολοκλήρωσης των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων : «Δημιουργία Ιστοσελίδας» (12GR3/2/3.6/2019/1), «Βασικά Αγγλικά Α1» (13GR3/2/310.30/2020/5), «Βασικά Ιταλικά Α1» (13/GR3/2/10.36/2019/2), διάρκειας 50 ωρών το καθένα, παρακαλούνται οι ωφελούμενοι να προσέλθουν στο Δήμο Παγγαίου ώστε να παραλάβουν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Παγγαίου  στο πλαίσιο της Πράξης “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση” (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5002212) η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”.

Για  οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση τηλ. 2592350029

Μετάβαση στο περιεχόμενο