ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 12/01/2022

271706038_246805520975658_5277249263614907166_n.jpg
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
 
Το Κέντρο Κοινότητας δήμου Παγγαίου ενημερώνει τους συνδημότες μας ότι βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ( ΚΥΑ ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/2021 (ΦΕΚ 6302/ /29-12-2021) έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για επανασύνδεση παροχών ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά που τους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας και τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
αα) Δήλωση Εισοδήματος (Ε1) για όλα τα μέλη του νοικοκυριού που είναι υπόχρεα,
αβ) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,
αγ)Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού που είναι υπόχρεα,
αδ)Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού που είναι υπόχρεα,
αε)πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
αστ) Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.ΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω,
αζ)βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού,
αη)αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 
Σημαντική διευκρίνηση: Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
Α. Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 31.12.2021, να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 15.2.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 
271706038_246805520975658_5277249263614907166_n.jpg
Μετάβαση στο περιεχόμενο