Ένταξη συμπληρωματικών θεματικών ενοτήτων στα υλοποιούμενα από τα Κ.Δ.Β.Μ. Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας

greek republic

 

greek republic

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

logo100

Ελευθερούπολη, 11/11/2015

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος ΠΑΓΓΑΙΟΥ και το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) με το υπ. Αριθμ. 49688/5-11-2015 έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. & Ν.Γ εντάσσουν συμπληρωματικά στα υλοποιούμενα από τα Κ.Δ.Β.Μ. Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας τις εξής θεματικές ενότητες

Α. στο θεματικό πεδίο 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1. Σύγχρονη οικογένεια (διάρκειας 50 ωρών)

2. Σύνδεση σχολείου οικογένειας (διάρκειας 50 ωρών)

3. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης (διάρκειας 25 ωρών)

4. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα ( σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) (διάρκειας 25 ωρών)

5. Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (διάρκειας 25 ωρών)

6. Αθλητισμός και διατροφή (διάρκειας 25 ωρών)

Β. στο θεματικό πεδίο 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

1. Οδυσσέας – Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική, γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, επίπεδο Α1 (διάρκειας 125 ωρών)

 

Νέα λίστα Προγραμμάτων Εθνικής Εμβέλειας (Αρχείο .doc)

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στα

 Τηλ: 2592350067 – 68

 E-mail: kdvm189@gmail.com

Ωράριο λειτουργίας γραφείου: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 15:00

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δέκτες μέχρι την Παρασκευή 20/11/2015 στο γραφείο του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Παγγαίου (ΦΡΙΞΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α, Δημαρχείο Ελευθερούπολης), στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kdvm189@gmail.com.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

 ΕΚ ΤΟΥ Κ.Δ.Β.Μ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

inedivim epedvm kdvm

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο