Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμου Παγγαίου: Ανακοίνωση Έναρξης Εγγραφών

inedivim
inedivim logo100 kdvm banner

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Παγγαίου υλοποιεί προγράμματα στο πλαίσιο του έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ 7», το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

 

 

Το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Παγγαίου σας ενημερώνει ότι οι εγγραφές για νέα τμήματα θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο 2014.

Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Λίστα Προγραμμάτων Κ.Δ.Β.Μ.

 

Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη Καβάλας

Τηλ.: 2592350067-68

e-mail: kdvm189@gmail.com

 

epedvm

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Παγγαίου υλοποιεί προγράμματα στο πλαίσιο του έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ 7», το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο