Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμου Παγγαίου: Εγγραφές

inedivim
inedivim logo100 kdvm banner

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Παγγαίου υλοποιεί προγράμματα στο πλαίσιο του έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ 7», το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

 

 

Το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Παγγαίου σας ενημερώνει ότι οι εγγραφές για τα νέα τμήματα θα διαρκέσουν από 8 έως 19 Σεπτεμβρίου 2014 (ώρες 09:00 – 15:00).

 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο γραφείο του ΚΔΒΜ Δήμου Παγγαίου (Φρίξου Παπαχρηστίδη 137Α, Δημαρχείο Ελευθερούπολης), στα κατά τόπους ΚΕΠ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση kdvm189@gmail.com

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν και αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας:

2592350067

2592350068

Λίστα Διαθέσιμων Προγραμμάτων:

1. Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας (.pdf)

2. Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας (.pdf)

epedvm

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Παγγαίου υλοποιεί προγράμματα στο πλαίσιο του έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ 7», το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο