Κατάθεση επενδυτικής πρότασης για το Γεωθερμικό Πεδίο Ακροποτάμου

 

Ο Δήμος Παγγαίου μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Παγγαίου, κατέθεσε σήμερα, Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017, ολοκληρωμένο φάκελο επενδυτικής πρότασης ανταποκρινόμενος στην υπ. αριθμ. οικ. 6588/7-4-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του Βεβαιωμένου Γεωθερμικού Πεδίου Χαμηλής Θερμοκρασίας Ακροποτάμου, Δήμου Παγγαίου, Π.Ε. Καβάλας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενεργειακής μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, λαμβάνει πρωτοβουλία για την εκμετάλλευση του Γ/Π Ακροποτάμου, με απώτερο στόχο την έναρξη της αξιοποίησης αυτής της ιδιαίτερα σημαντικής τοπικής Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας, μέσω της κατασκευής υποδομών άντλησης και τηλεθέρμανσης. Η αξιοποίηση της διαθέσιμης γεωθερμικής ενέργειας στοχεύει στην μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη, την μεγιστοποίηση του αντίκτυπου στην τοπική κοινωνία και την υλοποίηση ενός υγιούς και βιώσιμου αναπτυξιακού έργου.

Οι εφαρμογές αξιοποίησης του Γ/Π Ακροποτάμου εντοπίζονται στον πρωτογενή τομέα με την δυνατότητα ανάπτυξης θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και την θέρμανση καλλιεργειών εδάφους, στον δευτερογενή τομέα με την παροχή θερμικής ενέργειας σε μεταποιητικές μονάδες και στον τριτογενή τομέα με την κάλυψη των θερμικών ή/και ψυκτικών φορτίων ξενοδοχειακών μονάδων, θερμαλιστικών μονάδων και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων και στον οικιακό τομέα, με την τηλεθέρμανση κατοικιών.

Ευχαριστώ θερμά το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης & Φυσικών Πόρων της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την ανταπόκρισή του στην υπ. αριθμ, 930/24-01-2017 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου για την αξιοποίηση του Γ/Π Ακροποτάμου, καθώς και για την άριστη συνεργασία.     

                                                                                                                                                                                 Ο Δήμαρχος Παγγαίου   

                                                                                                                                                                                Φίλιππος Αναστασιάδης

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο