Γραφείο Καταστημάτων

  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E‐mail
Υπάλληλος 
Χατζηλιάδου Ελένη   2592350022 chatziliadou@dimospaggaiou.gr
Υπάλληλος 
Μήτου Πολύζω 2592350023 mitou@0665.syzefxis.gov.gr

 

Αιτήσεις, Υπεύθυνες Δηλώσεις & Δικαιολογητικά

1. ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΝΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Αίτηση για Βεβαίωση Εγκατάστασης ΚΥΕ
• Υπεύθυνη Δήλωση για Άδεια Εγκατάστασης ΚΥΕ
• Ηλεκτρονική έκδοση Γνωστοποίησης στην ιστοσελίδα  www.notifybusiness.gov.gr

Προϋποθέσεις για την κατάθεση Γνωστοποίησης:
• Βεβαίωση Εγκατάστασης ΚΥΕ
• Μη ύπαρξη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών του ενδιαφερομένου προς το Δήμο
• Πληρωμή του αντίστοιχου παραβόλου
• Υποχρεωτικά αρχεία στην έδρα της επιχείρησης

2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΝΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΥΕ 16228/2017 Άρθρο 5 «Μεταβολή Γνωστοποίησης»

3. ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

• Ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί τη χρήση ή μη της μουσικής στο κατάστημά του, σε ειδικό πεδίο της Γνωστοποίησης στην ιστοσελίδα www.notifybusiness.gov.gr
• Εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, απαιτείται ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής
• Αίτηση για παράτηση ωραρίου μουσικής

4. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν. 4442/2016 Νέο θεσμικό Πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

ΚΥΕ 16228/2017 Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας ΚΥΕ

Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 Νέα Υγειονομική Διάταξη

Μετάβαση στο περιεχόμενο