Πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών κατασκηνώσεων Ν. Περάμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ελευθερούπολη, 04/06/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                          Αριθ. Πρωτ.:  15236
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
Πληροφορίες: Κοκονάκης Βασίλειος
Τηλ. +30 25923 50026
Fax: +30 25923 50045
Email: info@dimospaggaiou.gr                   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια λειτουργίας των παιδικών εξοχών (κατασκηνώσεων) Ν.πέράμου,  από τον Δήμο Παγγαίου, σύμφωνα με την αρίθ. Δ22/οικ.147464/550/24-4-2015 ΚΥΑ «Ανάθεση και λειτουργία των παιδικών εξοχών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος σε Δήμους» και την αρίθ. Δ9/οικ.24154/6609/29-5-2015 με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις παιδικές Εξοχές –Κατασκηνώσεις κρατικού προγράμματος σε Δήμους».

Ο Δήμος Παγγαίου Θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με τις ειδικότητας που αναφέρονται παρακάτω   για  διάρκεια 2 μηνών από 1/7/2015  έως 31/08/2015

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

Συντονιστές

1

2

Επιμελητές

4

3

Ειδ. Συνεργάτες –Ψυχαγωγοί

4

4

Ειδ. Συνεργάτες –Χειροτεχνίας

4

5

Γυμναστές

3

6

Ομαδάρχες-Ομαδάρχισσες

18

7

Διαχειριστές

1

8

Βοηθός Διαχειριστής

1

9

Αποθηκάριοι

1

10

Γιατροί

1

11

Νοσοκόμοι

1

12

Μάγειροι

1

13

Βοηθοί μάγειρα

1

14

Οδηγός

1

15

Εργάτες – εργάτριες

11

16

Προσωπικό καθαριότητας

1

17

Φύλακας

1

18

Ειδικός Τεχνίτης

1

19

Ναυαγοσώστης

1

Εκτός των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην συνημμένη αίτηση θα πρέπει σε κάθε ειδικότητα και όπου απαιτείτε να προσκομισθεί και ο ανάλογος τίτλος ή άδεια άσκησης επαγγέλματος κλπ.  .

Η ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 15/06/2015

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ή θα ταχυδρομούνται στον Δήμο Παγγαίου και στην διεύθυνση :

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Για παιδικές εξοχές)

Φρ. Παπαχριστίδη 137Α Ελευθερούπολη

Τ.Κ. 64007  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Αίτηση Προσωπικού (.doc)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο