Εγγραφές κατασκηνωτών –τριών στις παιδικές εξοχές (κατασκηνώσεις) Ν.Περάμου Καβάλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ελευθερούπολη, 04/06/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                          Αριθ. Πρωτ.:  15185
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

Πληροφορίες: Κοκονάκης Βασίλειος
Τηλ. +30 25923 50026
Fax: +30 25923 50045
E-mail: info@dimospaggaiou.gr

Στα πλαίσια λειτουργίας των παιδικών εξοχών (κατασκηνώσεων) Ν.πέράμου,  από τον Δήμο Παγγαίου, σύμφωνα με την αρίθ. Δ22/οικ.147464/550/24-4-2015 ΚΥΑ «Ανάθεση και λειτουργία των παιδικών εξοχών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος σε Δήμους» και την αρίθ. Δ22/οικ.24567/732/2-6-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου   Εργασίας Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  , Δ/νσης προστασίας Οικογένειας, για την έναρξη της εγγραφής  και επιλογής παιδιών  σας κάνουμε γνωστά τα κατωτέρω:

Ο Δήμος Παγγαίου έχει αναλάβει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων της Ν.Πέράμου

Στην κατασκήνωση θα γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν ανάγκη παραθερισμού,   αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 6  έως 16 ετών

 Οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι πέντε και θα έχουν διάρκεια  δέκα (10) ημερών έκαστη:

1η Περίοδο  από 5/7/2015 έως 14/07/2015  θα φιλοξενηθούν αγόρια

2η Περίοδο από 16/7/2015 έως 25/07/2015 θα φιλοξενηθούν αγόρια   

3η Περίοδο από 26/07/2015 έως 04/8/2015 θα φιλοξενηθούν Κορίτσια   

4η Περίοδο από 05/08/2015 έως 14/08/2015 θα φιλοξενηθούν Κορίτσια 

5 Περίοδο από 17/08/2015 έως 26/08/2015  (Παιδιά Αστυνομικών) 

Ο Τρόπος και η  διαδικασία της εγγραφής και αποστολής των καταστάσεων περιγράφετε αναλυτικά στην  Δ22/οικ.24567/732/2-6-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου   Εργασίας Κοινωνικής ασφάλισης και Πρόνοιας, Δ/νσης προστασίας Οικογένειας.

 

Σύμφωνα με την αρίθ. Δ22/οικ.24568/733/2-6-2014 απόφαση  του Υπουργείου   Εργασίας Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης  Δ/νσης προστασίας Οικογένειας καθορίζετε  το ποσό  συμμετοχής  για τους κατασκηνωτές  σε τριάντα (30,00) €  το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί στον λογαριασμό 200 03 002194 32 στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΤΕ υπέρ της κατασκήνωσης της Ν.Περάμου, το οποίο θα καταβάλετε όταν το παιδί θα επιλεχθεί στο κατασκηνωτικό  πρόγραμμα.

 

Τα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών καθώς και των οικογενειών που ο ένας  ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, δεν θα καταβάλλουν  συμμετοχή.   

 

 

 Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:

– Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς το Δήμο Παγγαίου στην οποία θα αναγράφεται ονοματεπώνυμο, το φύλο και η ηλικία του παιδιού. (υπόδειγμα 1).

-Υπεύθυνη δήλωση του γονέα στην οποία θα αναγράφεται το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος του προηγουμένου έτους (2014), ο αριθμός των προστατευόμενων μελών , οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ενδείας, οικογένειες σε κρίση , πληθυσμιακές μειονότητες κ.λ.π)  (υπόδειγμα 2).

– Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται : η κατάσταση υγείας του παιδιού , ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια , ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα , ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή , αλλεργίες κ.λ.π)       

 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 19-6-2015

 

Για την εγγραφή ατόμων με αναπηρίες οι αιτήσεις τα υποβάλλονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α με Α. που εδρεύει επί της οδού Ε. Βενιζέλου 236 Ηλιούπολη Αθήνα  τηλ. 2105236501.

Επίσης θα θέλαμε κατά την εγγραφή, να συμπληρώνονται οι αιτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις   με προσοχή και να εγγράφονται όλα τα στοιχεία ευκρινή και επίσης να αναγράφετε και η προτίμηση του κατασκηνωτή   ως την κατασκηνωτική περίοδο που θέλει να συμμετάσχει.   

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ή θα ταχυδρομούνται στον Δήμο Παγγαίου και στην διεύθυνση :

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Για παιδικές εξοχές)
Φρ. Παπαχριστίδη 137Α Ελευθερούπολη
Τ.Κ. 64007   

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Αίτηση εγγραφής (.doc)

2. Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής (.doc)

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο