Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας για Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”

Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας για Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”

ΑΡΙΘΜΟΣ_ΣΥΝΔΕΣΗΣ.pdf

meleth_signed.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΦΑΝΟΥ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΦΑΝΟΥ.pdf

ΑΕΠΟ_ΕΕΛ_ΔΙΚΤΥΑ_ΒΛΛΥΟΡ1Υ-ΑΒΠ-signed_2.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο