Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αιθουσών – Πολιτιστικών Κέντρων Ιδιοκτησίας Δήμου Παγγαίου

Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η αριθ. 53/2015 απόφαση σχετικά με την έγκριση κανονισμού λειτουργίας αιθουσών – πολιτιστικών κέντρων ιδιοκτησίας Δήμου Παγγαίου.

 

Σχετικά έντυπα:

 

1. Κανονισμός Λειτουργίας Αιθουσών – Πολιτιστικών Κέντρων Ιδιοκτησίας Δήμου Παγγαίου (.pdf)1. Κανονισμός Λειτουργίας Αιθουσών – Πολιτιστικών Κέντρων Ιδιοκτησίας Δήμου Παγγαίου (.pdf) 

2. Αίτηση για τη χρήση χώρου – αίθουσας (.doc)

3. Υπεύθυνη Δήλωση (.doc)

4. Κατάλογος Αποζημιώσεων Χρήσης Χώρου – Αίθουσας (.doc)

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο