Επαναληπτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στη θέση “ΚΑΪΝΑΚΙΑ” της Τοπικής Κοινότητας Πλατανοτόπου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                       
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 17801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στις  25  Ιουνίου  2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής θα διεξαχθεί σε επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία το ακίνητο, μόνο του Δημοτικού αναψυκτηρίου εμβαδού 99,60 τ.μ. που βρίσκεται επί του αριθμ. 1057 αγροτεμαχίου αναδασμού Πλατανοτόπου, στη θέση ΚΑΪΝΑΚΙΑ της Τοπικής Κοινότητας Πλατανοτόπου

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην επαναληπτική δημοπρασία, μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους δημοπρασίας και μίσθωσης της ανωτέρω έκτασης, στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων όπου είναι τοιχοκολλημένο το πλήρες κείμενο των όρων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου όπου έχει αναρτηθεί.

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα  και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ελευθερούπολη, 18 Ιουνίου 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο