Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Παγγαίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Ελευθερούπολη 16.09.2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 38427
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. μελ. 1055/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
για την  «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Παγγαίου»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για την ομάδα Α το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στο νομό μας, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου του Ν.Δ. Καβάλας για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, ενώ για την ομάδα Β τη χαμηλότερη τιμή. Η συνολική προϋπολογισθείσης αξία ανέρχεται στα 198.201,23 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Κατεβάστε εδώ το αρχείο της διακήρυξης (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο