Ο Δήμος Παγγαίου και το ΓΕΩΤΕΕ-ΑΜ υπενθυμίζουν τις δυσμενείς συνέπειες από την καύση της καλαμιάς

Ο Δήμος Παγγαίου και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας , υπενθυμίζουν στους καλλιεργητές τις δυσμενείς συνέπειες  που επιφέρει στο έδαφος, στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων το απαράδεκτο φαινόμενο της καύσης της καλαμιάς.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η καύση των φυτικών υπολειμμάτων (σιτηρά, αραβόσιτος, ηλίανθος κλπ)και ότι επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την Πολλαπλή Συμμόρφωση στο πλαίσιο της Ενιαίας  Ενίσχυσης . Πρόκειται για μία πρακτική η οποία δεν προσφέρει τίποτε το θετικό αλλά αντιθέτως προκαλεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις :

Α) Στη γονιμότητα του εδάφους με τη καταστροφή της οργανικής ουσίας, με συνέπεια να υπονομεύονται οι μελλοντικές αποδόσεις . Στα φυτικά υπολείμματα περιέχονται μεγάλες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων, μεταξύ των οποίων είναι και το άζωτο, το οποίο με τη καύση χάνεται εξ ολοκλήρου στην ατμόσφαιρα. Η καύση λοιπόν των φυτικών υπολειμμάτων συνεπάγεται τεράστιες απώλειες αζώτου , το οποίο ενώ θα μπορούσε να ανακυκλωθεί προς όφελος της γονιμότητας του εδάφους και του παραγωγού, μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα επιτείνοντας το πρόβλημα των αερίων του θερμοκηπίου.

Β) Στη μείωση της διήθησης του νερού της βροχής και της άρδευσης στο έδαφος. Διάφορες λιπώδεις ουσίες των υπολειμμάτων προσκολλώνται μετά την καύση αυτών στα εδαφικά σωματίδια που τα καθιστούν υδρόφοβα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κακή στράγγιση του χωραφιού.

Γ) Εξαιτίας της κακής στράγγισης παρατηρούνται συχνά ασφυκτικά φαινόμενα στα φυτά και αυξάνονται σημαντικά οι μυκητολογικές ασθένειες τόσο του ριζικού συστήματος, όσο και του υπέργειου μέρους των φυτών.

Δ) Επίσης συνέπεια των παραπάνω (καταστροφή της οργανικής ουσίας, κακή στράγγιση, ασθένειες της ρίζας) είναι η κακή θρέψη των φυτών.

Ε) Η καύση δεν καταπολεμάει τα έντομα που διαχειμάζουν μέσα στη καλαμιά (πυραλίδα, σεζάμια). Έχει αποδειχτεί εδώ και πολλές δεκαετίες ότι, για διάφορους λόγους που σχετίζονται με τη βιολογία των εντόμων αυτών (διάπαυση) με τη σχετικά μεγάλη ταχύτητα της φλόγας και την ανατομία της καλαμιάς του αραβοσίτου, οι προνύμφες αυτών δεν θανατώνονται από την καύση, η οποία τελικά δεν περιορίζει τους πληθυσμούς τους.   

Στ) Η καύση δεν καταπολεμάει ούτε τα έντομα εκείνα που διαχειμάζουν εντός του εδάφους(πράσινο σκουλήκι, διαβρώτικα κλπ) επειδή το βάθος στο οποίο φτάνει η θερμότητα της φωτιάς είναι μικρό. Αντίθετα, από την καύση αποδεκατίζονται οι πληθυσμοί των ωφέλιμων αρπακτικών και παρασιτικών εντόμων που διαχειμάζουν στο έδαφος, τα οποία λόγω του μικροσκοπικού τους μεγέθους είναι ευάλωτα στη φωτιά. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να μην επηρεάζονται οι πληθυσμοί των εχθρών της καλλιέργειας, με συνέπεια την αύξηση των προσβολών στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο και λόγω του περιορισμένου παρασιτισμού από την καταστροφή των ωφελίμων.

Ζ) Hκαύση προκαλεί αυξημένη διάβρωση του εδάφους και απώλεια του επιφανειακού, γόνιμου εδάφους με απορροή, ιδίως σε επικλινή εδάφη. Η μακροπρόθεσμη  συνέπεια της διάβρωσης είναι η ερημοποίηση των εδαφών.

Η)  Μεγάλης σημασίας ζήτημα είναι και οι επιπτώσεις στην κυρίως ευπαθών ομάδων πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι, ασθενείς) εξαιτίας των αναπνευστικών και άλλων προβλημάτων που καταγράφονται όταν γίνεται καύση των καλαμιών.

Θ) Τέλος, η καύση είναι συχνή αιτία πρόκλησης πυρκαγιών. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κάνει μηνυτήριες αναφορές σε πολλές περιπτώσεις καύσης φυτικών υπολειμμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις.  

Τα οφέλη από την μη καύση της καλαμιάς λοιπόν είναι πολύ μεγαλύτερα από τις τυχόν δυσκολίες που μπορεί να προκαλούνται από τα υπολείμματα στις καλλιεργητικές εργασίες. Η συγκράτηση της υγρασίας είναι τόσο καλύτερη όσο καλύτερη είναι η κάλυψη του εδάφους από τα φυτικά υπολείμματα. Επιπλέον η ωφέλεια στο έδαφος από τη συγκράτηση περισσότερου νερού και από τη μείωση της εξάτμισής του, συνδέεται άμεσα με το καλό φύτρωμα των σπόρων.

Γενικά θα πρέπει να γίνονται οι παρακάτω ενέργειες :

          Να προτιμώνται οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές με καταστροφέα των υπολειμμάτων

          Άμεση ενσωμάτωση στο έδαφος ή βόσκηση της καλαμιάς και ενσωμάτωση στο έδαφος των υπολειμμάτων μετά τη βόσκηση

          Σε περίπτωση πολλών υπολειμμάτων, μπορεί να υποβοηθηθεί η αποικοδόμησή τους με τη προσθήκη 2 μονάδων αζώτου ανά στρέμμα πριν το όργωμα. Η ποσότητα αυτή του λιπάσματος δεν χάνεται από το έδαφος και το υπολογίζουμε αφαιρώντας το από τα λιπάσματα    της επόμενης καλλιέργειας.

    Τα κλαδέματα των δέντρων συνίσταται να αξιοποιούνται ως ανανεώσιμος ενεργειακός πόρος στον οικιακό τομέα ή να ενσωματώνονται σε σωρούς κομπόστας μετά από ψιλοτεμαχισμό.

Για όλους αυτούς τους λόγους παρακαλούνται οι καλλιεργητές να μη προβαίνουν σε καύση των υπολειμμάτων.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο