ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1Α ΚΑΙ 24 ΤΟΥ Ν. 3838/2010

                                                                        Ελευθερούπολη 26/11/2012

                                 

                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Παγγαίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, ότι αναστέλλεται η διαδικασία απονομής ιθαγένειας κατά τα άρθρα 1Α και 24 του Ν. 3838/2010 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

                                                                         Διεύθυνση Ιθαγένειας

Λήψη Εγγράφου

Μετάβαση στο περιεχόμενο