ΙΝ.ΑΛ.Ε.: Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων για εργαστηριακές – μικροβιακές αναλύσεις, χημικών αντιδραστηρίων, υλικών γραφείου, γραφικής ύλης, αναλωσίμων Η/Υ

ΙΝ.ΑΛ.Ε.: Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων για εργαστηριακές – μικροβιακές αναλύσεις, χημικών αντιδραστηρίων, υλικών γραφείου, γραφικής ύλης, αναλωσίμων Η/Υ (.pdf)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο