ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ

Σε συνέχεια του σημερινού Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών
Φαινομένων η ΕΜΥ εξέδωσε ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα
για την Παρασκευή 10-06-2022, το οποίο και επισυνάπτουμε. Παρακαλούμε
για τις ενέργειές σας, με βάση το Έκτακτο Δελτίο και το παρόν σήμα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ_ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ_ΣΗΜΑ.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο