Ο Δήμος Παγγαίου επικεφαλής διακρατικού έργου για την καταπολέμηση της διάβρωσης των ακτών στην Αδριατική, την Ανατολική Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα

101 7117

Τοπική αυτοδιοίκηση, Πανεπιστήμια, ΜΚΟ και Αναπτυξιακές Εταιρείες από 4 διαφορετικές χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Ελλάδα) θα συναντηθούν στη Βάρνα (Βουλγαρία) για 2 ημέρες (31 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου) σηματοδοτώντας την έναρξη του Έργου HERMES με επικεφαλής Εταίρο τον Δήμο Παγγαίου.

Σκοπός του έργου είναι η σύνταξη εναρμονισμένων κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής και νομοθεσίας για την αξιολόγηση και την καταπολέμηση της διάβρωσης των ακτών και η εφαρμογή τους σε τέσσερις πιλοτικές τοποθεσίες – μία ανά χώρα. Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΕΟΜΤ-ΔΠΘ) ενώ η επιλεγμένη περιοχή για την Ελλάδα θα είναι η παράκτια ζώνη του Δήμου Παγγαίου. 

«Με την επιτάχυνση της αύξησης της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής, την ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση ακραίων θυελλωδών κυμάτων και τον αποσπασματικό σχεδιασμό παράκτιων τεχνικών έργων η παράκτια διάβρωση αναμένεται να πλήξει σημαντικά περιοχές που εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τον τουρισμό», σημειώνει ο καθ. Γ. Συλαίος από το ΔΠΘ. “Η τοπική αυτοδιοίκηση,” επιβεβαιώνει με την σειρά του ο Δήμαρχος Παγγαίου Φϊλιππος Αναστασιάδης, “καλείται να λύσει με βιώσιμο τρόπο την δύσκολη εξίσωση εξισορρόπησης της ανάπτυξης και διαχείρισης των κινδύνων των παράκτιων περιοχών. Σε αυτό το εγχείρημα ο Δήμος Παγγαίου δεν μπορεί να μην συμμετέχει και δεν μπορεί να μην πετύχει, γιατί διακυβεύεται το κοντινό μέλλον του”.

Το έργο HERMES είναι μια κοινή πρωτοβουλία έξι Εταίρων, συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Balkan Med. Η περιοχή ενδιαφέροντος του Προγράμματος καλύπτει πάνω από 280 χιλιόμετρα ακτών στην Αδριατική, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Το έργο έχει  σχεδιαστεί  για να υποστηρίξει τις τοπικές  κοινωνίες να βρουν συγκεκριμένες και βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών. Επιδίωξη του Έργου είναι να αναπτύξει ένα ενιαίο και εναρμονισμένο πλαίσιο για τον μετριασμό της διάβρωσης της ακτογραμμής και την αποκατάσταση των παραλιών μέσω της εφαρμογής ενός συνεκτικού συνόλου μελετών, την ανάπτυξη και χρήση αξιόπιστων τεχνικών εργαλείων και τον σχεδιασμό κοινών μέσων πολιτικής. Μέσω ενός  συνδυασμού δραστηριοτήτων παρακολούθησης και μοντελοποίησης που θα αναπτυχθούν τα επόμενα 2 χρόνια, το έργο HERMES αναμένεται να βοηθήσει τους Εταίρους του αλλά και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να αναπτύξουν επαρκή ικανότητα πρόβλεψης σχετικά με την διάβρωση των ακτών και να διευκολύνουν τον σχεδιασμό μέτρων αποκατάστασης βασισμένων σε νέες, φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές.

Το έργο HERMES εν συντομία.

Το έργο “HERMES – Ένα Εναρμονισμένο Πλαίσιο για την αντιμετώπιση της Παράκτιας Διάβρωσης μέσω της προώθησης της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ)” συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Βαλκάνια-Μεσόγειος. Επικεφαλής Εταίρος είναι ο Δήμος Παγγαίου και Εταίροι είναι: 1) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2) το ΩΡΙΩΝ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ (Κύπρος), 3) η Ένωση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Βουλγαρικής Μαύρης Θάλασσας (UBBSLA), 4) η TEULEDA, Οργανισμός Τοπικής Ανάπτυξης (Αλβανία), και 5) το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Αλβανία). Η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες (Αύγουστος 2017 – Αύγουστος 2019) και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 1.023.046,36 ευρώ.

101 7117 photo mer sable

Μετάβαση στο περιεχόμενο