Αρμοδιότητες Γραφείου Μειοψηφίας Δημοτικού Συμβουλίου

Το γραφείο μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου κατάλληλα εξοπλισμένο και με γραμματειακή υποστήριξη για την αποδοτικότερη λειτουργία του μεριμνά κυρίως για τις υπηρεσιακές σχέσεις και συναντήσεις των μελών μεταξύ τους και με τον Δήμαρχο, τα υπόλοιπα μέλη της Διοίκησης του Δήμου και τους πολίτες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο