ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Εκμίσθωσης του γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 27264

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 09.07.2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Σας κάνουμε γνωστό ότι στις  15 Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 11.00 π.μ. έως 11.30 π.μ στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής θα διεξαχθεί η αναβληθείσα λόγω ανωτέρας βίας (καθ’ ότι έπειτα από ανακοίνωση της Κ.Ε.Δ.Ε., την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013-προγραμματισμένη ημερομηνία της δημοπρασίας-οι δήμοι όλης της χώρας παρέμειναν κλειστοί) πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης του γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 εμβαδού 1.334,00τ.μ., που βρίσκεται στο Ο.Τ. υπ’αριθμ.Γ30-Κ.Χ. εμβαδού 2.543,44τ.μ. στην περιοχή «Εξωχώραφα» της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης.

           

 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην δημοπρασία, μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους δημοπρασίας και μίσθωσης της ανωτέρω έκτασης, στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων όπου είναι τοιχοκολλημένο το πλήρες κείμενο των όρων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου όπου έχει αναρτηθεί.

 Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα  και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.   

                                                        

                                          

Ελευθερούπολη, 09 Ιουλίου 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ 

Μετάβαση στο περιεχόμενο