ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

      Παρακαλούνται οι επιχειρηματίες του Δήμου μας που προτίθενται   να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021, όπως προσέλθουν στο Γραφείο Εσόδων για την κατάθεση της σχετικής αίτησης.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου, επιβάλλονται κυρώσεις  που προβλέπονται από το άρθρο 9 του σχετικού κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Παγγαίου.

Παρακάτω παραθέτουμε τα δικαιολογητικά που απατούνται για την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

1. Αίτηση

2. Φ/Α Γνωστοποίησης στην οποία να προβλέπετε η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο.

3. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης

4. Κάτοψη του καταστήματος και του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου

5. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο να απεικονίζεται η ακριβής θέση του καταστήματος , το πλάτος της πρόσοψης και ο περιβάλλων χώρος.      

6. Αν ο ενδιαφερόμενος αιτείται την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν παρακείμενου καταστήματος ή κατοικίας, τότε θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος το ακίνητο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

1. Αίτηση

2. Ταμειακή Απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης

3. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα στην οποία να αναγράφετε ότι δεν έχει τροποποιηθεί ο αιτούμενος χώρος και οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες είχε χορηγηθεί η προηγούμενη άδεια.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ_ΧΩΡΟΥ_ΕΤΟΥΣ_2021.docx

Μετάβαση στο περιεχόμενο