Δήλωση Γέννησης

 

Η δήλωση γέννησης πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τον τοκετό.

 

Σε περίπτωση που η δήλωση γίνει μέχρι  εκατό (100) ημέρες μετά τον τοκετό, τότε απαιτείται παράβολο χαρτοσήμου αξίας 4,50 Ευρώ.

 

Μετά τις εκατό (100) ημέρες απαιτείται παράβολο χαρτοσήμου αξίας 13,50 Ευρώ.

ss

Μετάβαση στο περιεχόμενο