Πρόκληση Υποβολής Προσφορών “Ετήσια συντήρηση των φορητών πυροσβεστήρων και πυροσβεστήρων οροφής των κτιρίων των παιδικών σταθμών Δήμου Παγγαίου και προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων”

Πρόκληση Υποβολής Προσφορών “Ετήσια συντήρηση των φορητών πυροσβεστήρων και πυροσβεστήρων οροφής των κτιρίων των παιδικών σταθμών Δήμου Παγγαίου και προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων”

Μετάβαση στο περιεχόμενο