Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοκκινοχωρίου Δήμου Παγγαίου

Αρ. μελ. 1019/2012                                                                                Ελευθερούπολη  22/04/2013
                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 15528

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοκκινοχωρίου  Δήμου Παγγαίου»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Προκηρύσσει  Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη για την Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοκκινοχωρίου  Δήμου Παγγαίου, συνολικού προϋπολογισμού : 108.066,57 ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%) 

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο