Συμμετοχή του δήμου Παγγαίου στο πλαίσιο των εργασιών του προγράμματος “Excellence in public sector” στην Ουκρανία

DSC06515

Ελευθερούπολη, 25.11.15

                                                                                           

                                                                

Δελτίο Τύπου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο 15-16 Νοεμβρίου 2015 η επίσκεψη αντιπροσωπείας του δήμου Παγγαίου και της εταιρίας συμβούλων “Οργανοτεχνική’’ ΑΕ στην Οδησσό της Ουκρανίας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου “Αριστεία στον Δημόσιο Τομέα”  που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Μαύρη Θάλασσα”.

Σκοπός της αποστολής ήταν η συμμετοχή του δήμου Παγγαίου ως επικεφαλής εταίρος στη συνεδρίαση της διοικούσας επιτροπής, κατά τη διάρκεια της οποίας αναλύθηκε η πορεία υλοποίησης των δράσεων του έργου και η πρόοδός του, οι πιθανότητες συνεργασίας για την επόμενη προγραμματική περίοδο ενώ ακολούθησε και συζήτηση για το νέο χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του έργου. Στο εν λόγω πρόγραμμα το οποίο διοργανώθηκε από τον φορέα «Ευρωπεριοχή “Lower Danube” (Odessa – Ουκρανία)», συμμετείχαν εκπρόσωποι από το σύνολο των εταίρων.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της οργάνωσης και λειτουργίας του δημοτικού και δημόσιου τομέα μέσω της δημιουργίας διακρατικού δικτύου εμπειρογνωμόνων στους φορείς και οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για τον λόγο αυτό, κατά την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του σεμιναρίου, μεταξύ των συμμετεχόντων εκφράστηκε η ικανοποίηση για το γεγονός ότι ανάλογες πρωτοβουλίες ενισχύουν σημαντικά τη διοικητική ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών και ταυτόχρονα συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικοδόμηση επωφελών διακρατικών σχέσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, εκφράστηκε η πρόθεση και η επιθυμία των εταίρων για διατήρηση και διεύρυνση της συνεργασίας και μετά την ολοκλήρωση του διακρατικού έργου “Αριστεία στον Δημόσιο Τομέα”.

DSC06515 DSC06520

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο