Δημος Παγγαίου

elbgenfr
Βλάβες δήμος παγγαίου

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga

ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2014 - 2020
 

«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παγγαίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002984 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Ο Δήμος Παγγαίου στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας ΑΜΘ ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας με στόχο την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Παγγαίου. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παγγαίου θα λειτουργήσει με την εποπτεία και τη συνεργασία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας - Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού και ειδικότερα του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας - Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών, Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές, Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παγγαίου μέσω παραπομπών θα διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες (Δημοτικές Υπηρεσίες, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και Υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παγγαίου, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων, θα παρέχει και υπηρεσίες παροχής βασικών αγαθών (συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών) καθώς και υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών επιχειρηματικότητας των ωφελουμένων. Μέσω του Κέντρου Κοινότητας δύναται να οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και κοινωνική δράση στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης απασχόλησης, ψυχαγωγίας.

Ο στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι διττός:

•    Παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού,

•    Υποστηρίζει τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας / Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Παγγαίου

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παγγαίου θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, επί οκταώρου βάσεως (Δευτέρα έως Παρασκευή), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001536 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες προσθήκης στέγης και τοποθέτησης συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στο υφιστάμενο κτίριο του γυμνασίου Ποδοχωρίου και επιπλεόν προσθήκη κατ' επέκταση νέου κτιρίου για την κάλυψη των αναγκών του γυμνασίου. Το νέο κτίριο -προσθήκη θα ανεγερθεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Παγγαίου με συνολικό εμβαδόν 8.887,306 τ.μ., στον οικισμό του Ποδοχωρίου. Στον ίδιο χώρο του οικοπέδου προϋπάρχουν το κτίριο του Λυκείου (Ο.Α.565/97), καθώς και το κτίριο του Γυμνασίου (Α/Α Δήλωσης 491418 του Ν.4014/2011) με ένα κτίριο WC και ένα λυόμενο, τα οποία πρόκειται να κατεδαφιστούν. Όσον αφορά στο υπάρχον κτίριο του Γυμνασίου πρόκειται να κατασκευαστεί στέγη επιφανείας 461,77 τ.μ.

Το νέο κτίριο (προσθήκη) θα είναι διώροφο με ένα τμήμα υπογείου.

Το ισόγειο, επιφανείας 463,72 τ.μ με 42,68 τ.μ. ημιυπαίθριους χώρους, περιλαμβάνει: αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, μία αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής και βοηθητικούς χώρους – WC μαθητών και ΑΜΕΑ, καθώς και τμήμα κυλικείου.

Στον όροφο, επιφανείας 468,46 τ.μ., βρίσκονται τα εργαστήρια φυσικών επιστημών, ξένων γλωσσών και τεχνολογίας-σχεδίου, δύο αίθουσες διδασκαλίας, το γραφείο συλλόγου, ένα γραφείο ενημέρωσης μαθητών και γονέων, καθώς και βοηθητικοί χώροι, όπως WC μαθητών και καθηγητών και χώρος καθαρισμού.

Τέλος, στο υπόγειο, επιφανείας 211,21 τ.μ., υπάρχουν βοηθητικοί χώροι –αποθήκες.

 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5005589 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Στην Δημοτική Ενότητα Παγγαίου

Τα έργα περιλαμβάνουν την κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο Δ.Δ. Παλαιοχωρίου Δήμου Παγγαίου.

Η ΕΕΛ θα έχει δυναμικότητα 8.000 κατοίκων και θα εξυπηρετεί και 3 όμορα δημοτικά διαμερίσματα. Τα λύματα οδηγούνται στην ΕΕΛ μέσω του ήδη κατασκευασμένου από την α΄φάση εξωτερικού δικτύου μεταφοράς Νικήσιανης-Γεωργιανής-Αγ.Χριστοφόρου, Παλαιοχωρίου και Αντιφιλίππων. .

Η εγκατάσταση θα γίνει στο αριθμ. 829 τεμάχιο του αναδασμού Παλαιοχωρίου έκτασης 13077 τμ. Τα λύματα μετά από κατάλληλη επεξεργασία θα καταλήγουν στην παρακείμενη αποστραγγιστική Τάφρο Τ5, στη συνέχεια στην κεντρική αποστραγγιστική τάφρο από όπου θα καταλήγει στο σύστημα ποταμών Αγγίτη – Στρυμόνα, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους όρους διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων.

Στην Δημοτική Ενότητα Ορφανίου

Τα έργα αφορούν στη συλλογή-μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Παραλίας Οφρυνίου (Τούζλα), Οφρυνίου και Κάρυανης της Δ.Ε. Ορφανού του Δήμου Παγγαίου. Ο οικισμός «Παραλία Οφρυνίου» αποτελεί οικισμό Γ΄ προτεραιότητας και οι οικισμοί Οφρυνίου και Κάρυανης οικισμούς με πληθυσμό αιχμής <2.000 κατοίκους, οι οποίοι διαθέτουν σχεδόν πλήρες (> 70%) και λειτουργικό εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης και ευρίσκονται πλησίον της θέσης όπου πρόκειται να κατασκευαστεί ΕΕΛ οικισμού Γ΄ προτεραιότητας. Ειδικότερα, τα έργα περιλαμβάνουν:

 • Την κατασκευή της ΕΕΛ Δ.Ε. Ορφανού Δ. Παγγαίου δυναμικότητας σχεδιασμού 12.600 ι.κ. (20ετία) καθώς και των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.
 • Την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (Εξωτερικό δίκτυο οικισμών και εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού «Παραλία Οφρυνίου»)
 • Την κατασκευή των φρεατίων σύνδεσης και ελέγχου παροχής αποχέτευσης
 • Την κατασκευή δεξαμενής, δικτύου, εγκαταστάσεων επεξεργασμένων λυμάτων και έργων αναβάθμισης ΕΕΛ Ορφανού
 

“A HarmonizEdfRamework to Mitigate coastal EroSion promoting ICZM protocol implementation/HERMES” Transnational Cooperation Programme Interreg Balkan‐Mediterranean 2014‐2020 

Οι βασικές δράσεις της πρότασης συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 1. Προσδιορισμός του προβλήματος σε συγκεκριμένες περιοχές στις χώρες συμμετοχής. Χρήση ιστορικών δορυφορικών εικόνων και εργαλείων διαδικτύου για την αξιολόγηση του προβλήματος στις περιοχές παρέμβασης και το βαθμό διάβρωσης των ακτών ανά περίοδο.
 2. Προσδιορισμός των αιτίων στις επιλεγμένες περιοχές. Με τη χρήση υφιστάμενων περιβαλλοντικών (μετεωρολογικά, υδρολογικά, υδρογραφικά στοιχεία, κ.α.), λιθογραφικών (χαρακτηριστικά αποθέσεων, μέγεθος βοτσάλων, κόκκων, κλίσεις παραλιών, κλπ) και κοινωνικό-οικονομικών (πληθυσμός, δραστηριότητες, χρήσεις γης, ανθρώπινες παρεμβάσεις κ.α.) πληροφοριών θα προσδιοριστούν τα αίτια της διάβρωσης ακτών και η σχετική συνεισφορά των αιτίων αυτών.
 3. Ανάπτυξη του συστήματος Γεωγραφικού Συστήματος πληροφοριών ΕΡΜΗΣ (HERMES) για ακτές. Όλες οι πληροφορίες θα επικαιροποιούνται και θα ανεβαίνουν στο σύστημα, ώστε να γίνονται κατανοητές οι διεργασίες και να αξιολογείται ο αντίκτυπος στη διάβρωση ακτών.
 4. Κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του Έργου MareNostrum. Μία σειρά από αριθμητικά μοντέλα: μετεωρολογικά (TAPM), υδροδυναμικά (ELCOM), κυματικά (SWAN) και μορφοδυναμικά (LITPACK) θα εφαρμοστούν σε κάθε ευαίσθητη περιοχή για διάβρωση, αξιοποίηση του συστήματος Παρατήρησης ICZM που αναπτύχθηκε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για τον Κόλπο της Καβάλας. Τα αποτελέσματα του μοντέλου θα ανέβουν στο σύστημα HERMES.
 5. Αξιολόγηση – εκτίμηση μελλοντικής ανάπτυξης της ακτογραμμής. Με τη χρήση του μορφοδυναμικού μοντέλου (LITPACK), θα εκτιμηθεί η εξέλιξη της ακτογραμμής σε κάθε περιοχή για τα επόμενα 10 χρόνια, α) με το σενάριο να μη ληφθεί κανένα μέτρο, β) με το σενάριο των υβριδικών παρεμβάσεων που συνδυάζει hard και soft μέτρα προστασίας (παρεμβάσεις και ενέργειες).
 6. Οργάνωση σεμιναρίων για εκπροσώπους εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διαχειριστικών αρχών για τη χρήση του συστήματος ΕΡΜΗΣ (HERMES) και του προτεινόμενου σχεδίου δράσης.
 7. Οργάνωση εργαστηρίων για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα διάβρωσης ακτών, παρακολούθηση των απόψεων τοπικών και περιφερειακών εμπλεκόμενων φορέων και ανάπτυξη σχεδίου δράσης για τον περιορισμό του προβλήματος.  
 8. Διαμόρφωση εδαφικών σχεδίων δράσης στις επιλεγμένες περιοχές των εταίρων
 9. Προσδιορισμός έργων στρατηγικής σημασίας για τις επιλεγμένες περιοχές των εταίρων
 10. Υλοποίηση Πιλοτικών Δράσεων στις επιλεγμένες περιοχές των εταίρων (ειδικός σχεδιασμός ενδιαφέροντος του Δήμου Παγγαίου – τεχνικές μελέτες)
   

"Improving access and quality of health services in inaccessible and remote settlements of the border region of Gotse Delchev Municipality and Municipality of Paggaio / Med4ALL" - INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.

Ο συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός του έργου είναι 917,042.20€ και το ποσό του ∆ήµου Παγγαίου είναι 446,615.00€. Η προσέγγιση του ∆ήµου Παγγαίου στο έργο, αφορά στην ενίσχυση των δοµών πρωτοβάθµιας υγείας µε σύγχρονο ιατρικό εξοπλισµό και µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει την αναβάθµιση των αγροτικών ιατρείων της Γεωργιανής και της Νέας Περάµου. Μέρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου αφορά σε εξοπλισµό των µονάδων πρωτοβάθµιας υγείας της περιοχής και της αναβάθµισης των χώρων των αγροτικών ιατρείων της Γεωργιανής και της Νέας Περάµου και συµπληρώνεται µε τις απαραίτητες δράσεις διαχείρισης έργου, δηµοσιότητας και βελτίωσης των ικανοτήτων στελεχών των εµπλεκόµενων φορέων. Ο ∆ήµος Παγγαίου ως δικαιούχος του έργου συνεργάζεται µε την 4η Υγειονοµική Περιφέρεια για την οµαλή υλοποίηση του έργου.

 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ με Κωδικό ΟΠΣ 5035315 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020"

Στο αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνεται η κατασκευή και οι δοκιμές ολοκλήρωσης του υδρευτικού δικτύου στην ΤΚ Ακροποτάμου του Δήμου Παγγαίου από τη θέση Αχλάδα έως τη δεξαμενή στη θέση Παρατηρητήριο - Καραούλι και η σύνδεση με το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού.
Αναλυτικότερα, περιλαμβάνεται η εγκατάσταση υποβρύχιας αντλίας, η κατασκευή οικίσκου εγκατάστασης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, η κατασκευή του δικτύου έως την νέα δεξαμενή στη θέση Παρατηρητήριο - Καραούλι από σωλήνες ελατού χυτοσίδηρου DN150 / κλάσης C40 μήκους 4.134m, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση - αυτοματισμός λειτουργίας, η κατασκευή της νέας υδρευτικής δεξαμενής ωφέλιμου όγκου 250m3 και η κατασκευή του αγωγού σύνδεσης με το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού από σωλήνες πολυαιθυλενίου DN140 / PN 10atm μήκους 1455,20m . Παράλληλα με τα ανωτέρω θα κατασκευαστούν και τα απαραίτητα φρεάτια με τα ειδικά τεμάχια και τις συσκευές για την λειτουργία του δικτύου.

 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ με Κωδικό ΟΠΣ 5021731 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020"

Η παρούσα πράξη αφορά στη μελέτη βελτίωσης και γενικής αναβάθμισης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης. Αντικείμενο της ανακαίνισης αποτελεί το διατηρητέο αρχικό κτίριο. Θα γίνουν εργασίες γενικής αναβάθμισης του κτιρίου τόσο στο εσωτερικό, όσο και εξωτερικά. Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν εσωτερικά αφορούν στην αντικατάσταση των ξύλινων δαπέδων των αιθουσών, στην επένδυση δαπέδων κάποιων αιθουσών με δάπεδο ξύλινο κολλητό, στην αντικατάσταση των εσωτερικών ξύλινων κουφωμάτων-θυρών, στην αντικατάσταση του χαμηλού κιγκλιδώματος του εσωτερικού κλιμακοστασίου, στην ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών. Επίσης, θα γίνουν εργασίες βελτίωσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, εργασίες για τη θερμομόνωση της στέγης και για τη θέρμανση του κτιρίου, καθώς και μελέτη πυροπροστασίας. Εξωτερικά, οι εργασίες αφορούν σε τοποθέτηση επιγραφής στην κύρια όψη, καθώς και νέων χρωματισμών με επισκευές επιχρισμάτων όπου απαιτούνται και σε σημεία που έχουν προκύψει από την παθολογία του κτιρίου, καθώς και στην αποξήλωση και αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου και υαλοπινάκων με ξύλινα ενεργειακά. Όσον αφορά στο κτίριο του αύλειου χώρου ανακαινίζεται και μετατρέπεται σε αποθήκη. Ειδικότερα, προβλέπεται να γίνουν οικοδομικές εργασίες, δηλαδή καθαιρέσεις, τοιχοποιίες-επιχρίσματα, επενδύσεις-επιστρώσεις, ξύλινες-μεταλλικές κατασκευές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

 

«ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ με Κωδικό ΟΠΣ 5021782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

Η πράξη αφορά στην εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Παγγαίου» με περιοχή αναφοράς την έκταση ολόκληρου του Δήμου. Τα ΤΧΣ αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής του Δήμου. Τα ΤΧΣ εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και περιέχουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την επίτευξη των σκοπών τους. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4447/2016 και οι τεχνικές του προδιαγραφές προσδιορίζονται βάσει του ΦΕΚ 1975/Β/7.6.2017 «Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ.) του Ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α' 241)». Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την υποβολή φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την έκδοση του διατάγματος που περιγράφεται στο άρθρο 7 του Ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α' 241).Το ΤΧΣ (κύρια μελέτη) περιλαμβάνει και υποστηρικτικές μελέτες όπως:- Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των προτεινόμενων από την κύρια μελέτη χωρικών ρυθμίσεων του ΤΧΣ και Ειδική Μελέτη Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλότητας Οικιστικών Περιοχών.

 

 

 «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ με Κωδικό ΟΠΣ 5002123 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Λόγω της μεγάλης έκτασης του Δήμου Παγγαίου και των μεγάλων αποστάσεων από τις εγκαταστάσεις διαχείρισης των αστικών του αποβλήτων (περί τα 40 χλμ) στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προβλέπεται η δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων που θα εξυπηρετεί κυρίως τους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού και ειδικά την παραλιακή της ζώνη, όπου τη θερινή περίοδο υπάρχει αυξημένη κίνηση. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού είναι 5.249 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και η δυναμικότητα του ΣΜΑ θα καλύπτει τη μεταφόρτωση 3.500 tn/έτος ΑΣΑ.
Ο ΣΜΑ Παγγαίου χωροθετείται κεντροβαρικά στην Δημοτική Ενότητα Ορφανού. Συγκεκριμένα η θέση του ΣΜΑ Παγγαίου βρίσκεται στην Τ.Κ. Ορφανίου, στο αγροτεμάχιο με αριθμό 1060, εμβαδού 3.687 τ.μ., του αγροκτήματος Ορφανίου το οποίο προβλέπεται να συνενωθεί με το υπ΄αριθμ. 1059 αγροτεμάχιο εμβαδού 3.3375 τ.μ. κατόπιν της διαδικασίας αγοράς γης.
Για την υλοποίηση της πράξης απαιτείται η εκπόνηση των οριστικών μελετών για την υλοποίηση ΣΜΑ, η αγορά αγροτεμαχίου εμβαδού 3375 τ.μ, η κατασκευή των έργων υποδομής και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ΣΜΑ καθώς και

 

 «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ με Κωδικό ΟΠΣ 5056575 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

Πρόκειται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια του Δήμου Παγγαίου. Οι προτεινόμενες οικοδομικές παρεμβάσεις ανά κτήριο είναι :


ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ : Η εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο του Ειρηνοδικείου επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων παρεμβάσεων: 1. Εξωτερική θερμομόνωση των εξωτερικών τοιχοποιιών του κτιρίου 2. Στεγάνωση-θερμομόνωση δώματος 3. Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα υψηλής θερμικής απόδοσης.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ : Η εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο του Γυμνασίου Ελευθερούπολης επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων παρεμβάσεων: 1. Εξωτερική θερμομόνωση των εξωτερικών τοιχοποιιών του κτιρίου 2. Θερμομόνωση οροφών (εσωτερικά με σύστημα ψευδοροφής) 3. Στεγάνωση στεγών 4. Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα υψηλής θερμικής απόδοσης.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ : Η εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο του Παιδικού Σταθμού Ελευθερούπολης επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων παρεμβάσεων: 1. Εξωτερική θερμομόνωση των εξωτερικών τοιχοποιιών του κτιρίου 2. Θερμομόνωση οροφών (εσωτερικά με σύστημα ψευδοροφής) 3. Στεγάνωση στεγών 4. Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα υψηλής θερμικής απόδοσης. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ : Η εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Νικήσιανης επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων παρεμβάσεων: 1. Εξωτερική θερμομόνωση των εξωτερικών τοιχοποιιών του κτιρίου 2. Θερμομόνωση οροφών (εσωτερικά με σύστημα ψευδοροφής) 3.Στεγάνωση στεγών 4. Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα υψηλής θερμικής απόδοσης. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ :Η εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Κοκκινοχώματος επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων παρεμβάσεων: 1. Εξωτερική θερμομόνωση των εξωτερικών τοιχοποιιών του κτιρίου 2. Θερμομόνωση οροφών (εσωτερικά με σύστημα ψευδοροφής) 3. Στεγάνωση-Θερμομόνωση δώματος βοηθητικού κτηρίου 4. Στεγάνωση στεγών 5. Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα υψηλής θερμικής απόδοσης.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ : Η εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Ποδοχωρίου επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων παρεμβάσεων: 1. Εξωτερική θερμομόνωση των εξωτερικών τοιχοποιιών του κτιρίου για τα κτήρια των προσθηκών. 2. Εσωτερική θερμομόνωση των εξωτερικών τοιχοποιιών του κτιρίου για το κεντρικό κτήριο με σύστημα ενδεικτικού τύπου KNAUF IN THERM 3. Θερμομόνωση οροφών (εσωτερικά με σύστημα ψευδοροφής) 4. Στεγάνωση στεγών 5. Στεγάνωση-θερμομόνωση δώματος στο κτήριο του w.c. 6. Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα υψηλής θερμικής απόδοσης.

ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ: Η εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο του ΕΠΑΛ Ελευθερούπολης επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων παρεμβάσεων: 1. Εξωτερική θερμομόνωση των εξωτερικών τοιχοποιιών του κτιρίου. 2. Θερμομόνωση οροφών (εσωτερικά με σύστημα ψευδοροφής) για τις περιοχές με εδραζόμενη στέγη 3. Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα υψηλής θερμικής απόδοσης. Όσον αφορά στις ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις προβλέπεται μια πολύπλευρη και δυναμική παρέμβαση στα ενεργητικά και παθητικά τμήματα αυτών που συνοπτικά αναλύεται στα ακόλουθα:α)Αντικατάσταση των υφιστάμενων λεβήτων και αυτοματισμού,β)Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου κτιρίου,γ)Θερμομόνωση δικτύου διανομής, δ)Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων,ε) Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας,ζ)Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμότητας μεταβλητού ψυκτικού
όγκου,η)Εγκατάσταση συστημάτων Φ/Β στη στέγη για ίδια κατανάλωση με σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού. Τα Φ/Β συστήματα, ονομαστικής ισχύος 20 kWp για το κτίριο του Γυμνασίου Ελευθερούπολης και 10 kWp για τα υπόλοιπα κτίρια, θα εγκατασταθούν στα κτίρια που φαίνονται παρακάτω πίνακα όπου παρουσιάζεται η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας καθώς και η ποσοστιαία συμβολή στη συνολική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων:
Δημοτικό Κοκκινοχώματος 8877.33 kWh/έτος 45%
Δημοτικό Νικήσιανης 10475.8 kWh/έτος 32%
Γυμνάσιο Ελευθερούπολης 29417.1 kWh/έτος 32%
Κτήριο Ειρηνοδικείου 13409.5 kWh/έτος 68%
Παιδικός Σταθμός Ελευθερούπολης 7992.64 kWh/έτος 29%
Δημοτικό Ποδοχωρίου 11129.8 kWh/έτος 34%


 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ με κωδικό ΟΠΣ 5030057 στο Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Η παρούσα πράξη αφορά στη προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών του Δήμου Παγγαίου, ώστε να παρέχεται στα άτομα με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας ολοκληρωμένη η αλυσίδα προσβασιμότητας. Προβλέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών που θα αφορούν στην ψυχαγωγία και στην άθληση ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας, συνεισφέροντας στην εξυπηρέτηση αλλά και την άρση της περιθωριοποίησής τους από το κοινωνικό σύνολο. Τα σημεία παρέμβασης είναι τέσσερα (4) :1) Παραλία
Οφρυνίου - Εντός οικισμού, 2) Παραλία Αμμολόφων - Περιοχή κατασκηνώσεων, 3) Παραλία Ν. Ηρακλείτσας - Περιοχή Πάρκινγκ και 4) Παραλία Ν. Περάμου -Ύψος οδού Αγ. Κωνσταντίνου.Για κάθε σημείο παρέμβασης προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση των κάτωθι: α) Διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα η οποία συμπεριλαμβάνει φωτοσυναγερμό, ντουζιέρα και πακέτο τηλεμετρίας, β) Χημικής Τουαλέτας για ΑμεΑ, γ) Μη μόνιμου Συναρμολογούμενου
Αποδυτήριου, δ) Διάδρομου ξύλινου για ΑμεΑ, ε) Χώρου σκίασης και στ) Σήμανσης.

 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ με Κωδικό ΟΠΣ 5037499 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020 »

Το υπό μελέτη κτίριο-Δημαρχιακό Μέγαρο- συνολικού εμβαδού 2.553,00 τ.μ. βρίσκεται στην Ελευθερούπολη του Δήμου Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εντός του οικιστικού ιστού σε γήπεδο εμβαδού 1603,69 τ.μ. Κατασκευάστηκε γύρω στο 1989. Το κτίριο εκτείνεται σε 3 επίπεδα, το υπόγειο, το ισόγειο και τον όροφο. Στο υπόγειο στεγάζονται βοηθητικές χρήσεις, το μηχανοστάσιο και χώροι αρχείου. Στο ισόγειο και τον όροφο στεγάζονται γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων και βοηθητικοί χώροι.
Στο πλαίσιο της Πράξης υλοποιούνται παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και παρεμβάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κτίριο. Αναλυτικότερα, οι παρεμβάσεις συμπεριλαμβάνουν την εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας, την  εφαρμογή θερμομόνωσης οροφών και στεγών, την αντικατάσταση των παραθύρων και θυρών, την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και φωτισμού, την εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS) και την εγκατάσταση συστημάτων φωτοβολταϊκών.
Τα αναμενόμενα οφέλη αφορούν το σύνολο των εργαζομένων και στο κτίριο και έμμεσα το σύνολο του Δήμου μειώνοντας τις λειτουργικές δαπάνες του κτιρίου και μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα.

 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΚΕ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ με Κωδικό ΟΠΣ 5053547 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Η παρούσα πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚΕ του Δήμου Παγγαίου, 1380,20 m2 , από την κατηγορία κατά ΚΕΝΑΚ Ε στην Α. Περιλαμβάνει την εφαρμογή παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την μετατροπή του κτηρίου σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Οι παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου περιλαμβάνουν θερμομόνωση κελύφους, αντικατάσταση της κάλυψης της στέγης με νέα μεταλλικά πάνελ , αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα και με την ίδια τυπολογία με νέα συνθετικά με δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες και νέους ενεργειακούς πολυκαρβονικούς υαλοπίνακες, αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης με νέο σύστημα αερόψυκτων αντλιών θερμότητας, εγκατάσταση συστήματος ψύξης με χρήση των αερόψυκτων αντλιών θερμότητας, εγκατάσταση δύο νέων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και δικτύου αεραγωγών στον αγωνιστικό χώρο, εγκατάσταση νέου δισωλήνιου δικτύου και μονάδων ανεμιστήρα-στοιχείου (FCUs) στους χώρους γραφείων-αποδυτηρίων, εγκατάσταση δύο νέων θερμοδοχείων αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης, τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη του κτηρίου, τοποθέτηση ηλιοθερμικού συστήματος παραγωγής ΖΝΧ , εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης και ελέγχου (BMS) και ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος τεχνητού φωτισμού με νέα φωτιστικά LED . Οι ως άνω παρεμβάσεις
καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κ.Ε.Ν.Α.Κ. και αναβαθμίζουν το κτήριο σε ενεργειακή κατηγορία Α, με ειδικότερο στόχο την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, την μείωση των εκπομπών CO2 και την επίτευξη αποπληρωμής των παρεμβάσεων σε 7,2 έτη. Οι ως άνω παρεμβάσεις αποτελούν το 1ο υποέργο της πράξης.

Για την βέλτιστη υλοποίηση της πράξης και την εξασφάλιση επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας και της μείωσης των εκπομπών CO2η πράξη περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ενεργειακού συμβούλου- 2ο υποέργο της μπράξης. Ειδικότερα, οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν την υποστήριξη του φορέα υλοποίησης στον έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών και των προϊόντων που πρόκειται να τοποθετηθούν στο κτήριο έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις όπως έχουν τεθεί από την προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης και το σενάριο παρεμβάσεων του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, την εκπόνηση τεχνικής έκθεσης υπολογισμού της ενεργειακής κατανάλωσης μετά την μεφαρμογή των παρεμβάσεων για την τεκμηρίωση της επίτευξης των στόχων, την παρακολούθηση των λειτουργίας του κτηρίου για ένα έτος μετά την εφαρμογή των παρεμβάσεων και την εκπόνηση 2η ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

 

«ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ με Κωδικό ΟΠΣ 5036158 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Η παρούσα πράξη αφορά στην δημιουργία μονάδας αερόβιας επεξεργασίας /κομποστοποίησης που θα κατασκευαστεί σε δημοτικά τεμάχια στο αγρόκτημα Μεσορόπης, στην προμήθεια μέσων συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων, καθώς και στην υλοποίηση δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Δημοτών. Επίσης περιλαμβάνεται η αγοράς γης για την εγκατάσταση της Μονάδας Επεξεργασίας και η σύνδεση της με δίκτυο Ο.Κ.Ω

Ειδικότερα:
Μονάδα αερόβιας επεξεργασίας/κομποστοποίησης Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του υποέργου και περιλαμβάνουν συνοπτικά:

 • φυλάκιο εισόδου εξόδου
 • έργα εισόδου (κεντρική πύλη, ζυγιστήριο με πλάστιγγα)
 • περιμετρική περίφραξη
 • έργα πρασίνου (περιμετρικά και εσωτερικά των εγκαταστάσεων)
 • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου που θα δεχθεί τις εγκαταστάσεις κομποστοποίησης.
 • Έργα στέγασης (π.χ. στέγαστρο στο χώρο κομποστοποίησης, για τη φύλαξη του εξοπλισμού)
 • Έργα διαχείρισης αποπλυμάτων και στραγγισμάτων (δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων με δεξαμενή συλλογής).
 • Σύστημα ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων για τη διαβροχή των σειραδιών.
 • Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας.
 • Έργα βοηθητικών δικτύων υποδομής π.χ. ύδρευσης, πυρόσβεσης, ηλεκτρικού δικτύου, εξωτερικού φωτισμού κ.λπ.
 • Έργα εσωτερικής οδοποιίας.


Εξοπλισμός για την Μονάδα Κομποστοποίησης

 • Ελαστικοφόρος φορτωτής
 • Αναστροφέας κόμποστ με Σύστημα διαβροχής σειραδιών, Σύστημα τοποθέτησης μεμβρανών και 3.500 m2 - Τριστρωματική διαπνέουσακαι στενανοποιητική μεμβράνη κάλυψης κομπόστ
 • Τεμαχιστής ξυλωδών αντικειμένων, φυτικών καταλοίπων, βιοαποβλήπτων και ογκωδών αντικειμένων. - Περιστροφικό κόσκινο ραφιναρίας

Εξοπλισμός συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων

 • Δύο (2) απορριμματοφόρα χωρητικότητας 8m3 το καθένα
 • 250 χωρητικότητας 360lt
 • 800 κάδους 240lt
 • 6.000 κάδους χωρητικότητας 10 lt
 • 350 κάδους χωρητικότητας 40 lt.
 • 150.000 βιοδιασπώμενοι σάκοι χωρητικότητας 10lt (25 ανά κάδο 10lt) και 8.750 βιοδιασπώμενοι σάκοι χωρητικότητας 40lt (25 ανά κάδο 40lt).
 • Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού 16tn μικτού φορτίου με γερανό και αρπάγη
 • (4) κλαδοτεμαχιστές


Δράσεις ενημέρωσης και ευασθητοποίησης

Αγορά ενός τεμαχίου 2750,00 τ.μ. το οποίο απαιτείται προκειμένου το τεμάχιο όπου θα εγκατασταθεί η μονάδα να αποκτήσει πρόσβαση σε δρόμο