Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Παγγαίου 2011-2014

Το Δ.Σ. του Δήμου Παγαίου με την αριθ. 473/2011 απόφασή του, ενέκρινε την Α’  Φάση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Παγγαίου για τη δημοτική περίοδο 2012 – 2014, όπως καταρτίσθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή.

Κατεβάστε παρακάτω:

1. Την 473/2011 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Παγγαίου

2. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Παγγαίου 2011-2014, όπως αυτό καταρτίστηκε και εγκρίθηκε

Μετάβαση στο περιεχόμενο