Δημόσια Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Παγγαίου 2016-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 2016 – 2019

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ο Δήμος Παγγαίου, βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης που αφορά σε θέματα τόσο εσωτερικά της δομής του Οργανισμού του Δήμου όσο και σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση που αφορά σε ένα κείμενο εργασίας, το οποίο τίθεται σε διαβούλευση, επιδιώκοντας τη συμμετοχή φορέων και πολιτών στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου.

Το κείμενο της διαβούλευσης περιλαμβάνει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στην υφιστάμενη κατάσταση και το δεύτερο προσεγγίζει το στρατηγικό σχεδιασμό για την περιοχή μας.

Τα διαθέσιμα κείμενα είναι:

(α) Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο (.pdf)

(β) Το τεύχος του κειμένου διαβούλευσης (.pdf)  (Α’ Φάση) 

Ο ακόλουθος σύνδεσμος σας οδηγεί στη φόρμα υποβολής προτάσεων, ιδεών, αλλά και παρατηρήσεων επί του κειμένου εργασίας.

Ενδεικτικά δίνονται κάποιες προτάσεις όπου ζητείται η άποψή σας και επίσης ελεύθερα πεδία για την εισαγωγή της άποψής σας ή πρόταση για ένα θέμα που δεν δίνεται στην ενδεικτική λίστα.

Μεταβείτε στη Φόρμα Συμπλήρωσης της Δημόσιας Διαβούλευσης

Εναλλακτικά μπορείτε να καταθέσετε εγγράφως τις απόψεις σας στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Παγγαίουκ. Γεώργιου Καλλινικίδη ή να τις αποστείλετε με fax στο 2592350071 με την επισήμανση «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, Υπόψη Γενικού Γραμματέα».

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία διαβούλευσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο