Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 15.06.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ελευθερούπολη,  05/06/2015
Αριθμ. Πρωτ. 15510

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: 

Ως η συνημμένη κατάσταση 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/2010), στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 15 Ιουνίου 2015 , ημέρα  Δευτέρα και ώρα 20:00 για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

Θέμα 

Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επί του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Αιθουσών – Πολιτιστικών Κέντρων Ιδιοκτησίας Δήμου Παγγαίου

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 16η Ιουνίου 2015, ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Αρχείο Πρόσκλησης (.pdf)

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο