Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20.08.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          Ελευθερούπολη,  16/08/2012
                                                                       Αριθμ. Πρωτ.   37105
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 20η του μηνός Αυγούστου έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 1ο

Έγκριση ή μη ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΄΄ΚΑΦΕ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ΄΄ ιδιοκτησίας της ΣΙΔΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ της Δ.Ε. ΠΑΓΓΑΙΟΥ του Δήμου Παγγαίου

 

Θέμα 2ο

Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΄΄ΚΟΥΡΕΙΟ΄΄ της ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου

 

Θέμα 3ο

Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΄΄ΚΑΦΕ – ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ΄΄ του ΣΟΤΙΡ ΣΙΝΑΪ του GEORGI που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου

 

Θέμα 4ο

Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΄΄ΚΑΦΕ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ΄΄ του ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που βρίσκεται στην ΑΚΤΗ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου

 

Θέμα 5ο

Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΄΄ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ΄΄ του ΤΣΑΠΑΚΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που βρίσκεται στην ΑΚΤΗ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου

 

Θέμα 6ο

Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΄΄ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ΄΄ με διακριτικό τίτλο «LA COSTA» της Π. ΜΙΧΑΛΗΣ – Δ. ΜΥΛΩΝΑ & Γ. ΤΙΤΗΣ Ο.Ε. που βρίσκεται στην ΑΚΤΗ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου

 

Θέμα 7ο

Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΄΄ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ΄΄ με διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΜΑ» της Ε & Χ ΤΟΠΑΛΙΔΗ Ε.Ε. που βρίσκεται στην ΑΚΤΗ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο