ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ_.zip

ΕΣΥεπισκ.zip

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf

ΤΕΥΔ.doc

ΤΕΥΔ.pdf

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.pdf

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.pdf

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο