Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα “Επισιτιστικής βοήθειας και βασικής υλικής συνδρομής”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                             Ελευθερούπολη   20 Οκτωβρίου 2015              
ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100 ΚΑΒΑΛΑ                                                           Αρ. Πρ.  33009         
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ                                                                     
ΕΤΑΙΡΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε
ΚΑΒΑΛΑΣ/ΘΑΣΟΥ
«ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
Τηλ. +30 25923 50038
Fax: +30 25923 50076
emailkotsilidou@dimospaggaiou.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί τα προσωρινά αποτελέσματα των ωφελουμένων του Προγράμματος «Επισιτιστικής βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής» – Fead/Teba.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Δήμο Παγγαίου , στο Δημαρχείο, στο ισόγειο ,στο Γραφείο που στεγάζεται  το ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, έχοντας μαζί τους το ΑΜΑ και τον αριθμό της αίτησης τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα.

Από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων  και για εφτά (7) ημερολογιακές ημέρες  όσοι  απορρίφθηκαν έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση ως προς την αιτία απόρριψής τους στους πιστοποιημένους χρήστες της Κοινωνικής Σύμπραξης.

Συγκεκριμένα:

Από την Τετάρτη 21/10/2015 έως και την Τρίτη 27/10/2015 και ώρες από 09:00 έως 14:00 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Δημαρχείο ,προκειμένου να καταθέσουν την ένσταση τους εφόσον το επιθυμούν .Η ένσταση κατατίθεται εντύπως, φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών  εγγράφων που αποδεικνύουν τους λόγους που επικαλείται.

Να σημειωθεί ότι οι πιστοποιημένοι χρήστες απλά παραλαμβάνουν  ενστάσεις και δεν εκφέρουν καμία αξιολογική κρίση επ’ αυτών.

(ΦΕΚ 2205/13.10.2015 Β’).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΟΤΣΙΛΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ

 

{backbutton}

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο