Επανεγγραφή ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Απόφαση Νομαρχίας

Γίνεται επανεγγραφή στο Μητρώο Αρρένων, με τα ίδια στοιχεία και το έτος γέννησης 

Αρχεία

docΕντυπο αίτησης επανεγγραφής ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων

SS

Μετάβαση στο περιεχόμενο