ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΦ) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

Greece_2.0_NextGeneration_gr_2.jpg

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 199046,1

 

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ_Ψ4ΕΡΗ-ΖΥ21.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_1012_19.pdf

μελετη_1012_19_οριστικη_s.pdf

ΟΑ_Praxi_612784.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_90ΕΣΩΞΨ-Φ8Ε.pdf

https://dimospaggaiou.gr/https://dimospaggaiou.gr/wp-content/uploads/2023/04/SXEDIA.zip

 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ NEXTGENERATION EU

ΔΡΑΣΗ  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5189984

Greece 2.0 NextGeneration gr 2

Μετάβαση στο περιεχόμενο