Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων στην επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου της Τ.Κ. Ν. Ηρακλείτσας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 23229                                              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στις  22 – Σεπτεμβρίου – 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής θα διεξαχθεί η επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης τους υπ’ αριθμ. 189 & 190, εμβαδο, 1.936,60τμ & 1.459,29τμ αντίστοιχα, Κοινοχρήστους Χώρους στην επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου της Τ.Κ. Ν. Ηρακλείτσας.          

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην επαναληπτική δημοπρασία, μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους δημοπρασίας και μίσθωσης της ανωτέρω έκτασης, στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων όπου είναι τοιχοκολλημένο το πλήρες κείμενο των όρων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου όπου έχει αναρτηθεί.

            Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα  και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.   

                                                       

Ελευθερούπολη,   15-Σεπτεμβρίου-2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο