Ανακοίνωση επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των αριθ. 342,343 & 971 αγροτεμαχίων, έκτασης 2.375τμ, 3.562τμ, & 21.812τμ αντίστοιχα, αγροκτήματος Οφρυνίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Οφρυνίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 44845/24-12-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στις  30 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη   και ώρα 11:30 π.μ. έως 12:00 π.μ στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής θα διεξαχθεί η επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης των αριθ. 342,343 & 971  αγροτεμαχίων, έκτασης 2.375τμ, 3.562τμ, & 21.812τμ αντίστοιχα, αγροκτήματος Οφρυνίου  που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Οφρυνίου.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην επαναληπτική δημοπρασία, μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους δημοπρασίας και μίσθωσης της ανωτέρω έκτασης, στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων όπου είναι τοιχοκολλημένο το πλήρες κείμενο των όρων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου όπου έχει αναρτηθεί.

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα  και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.                          

Ελευθερούπολη, 24-Δεκεμβρίου-2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο