Επαναληπτική Δημοπρασία εκμίσθωσης των αριθ. 961 αγροτεμάχιο Γεωργιανής, 1756 αγροτεμάχιο Νικήσιανης και 609 αγροτεμάχιο Νικήσιανης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 19061/20-05-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στις 27 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα διεξαχθεί η επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης των α) αριθ. 961 αγροτεμαχίου, έκτασης 6.345 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 114, εντός της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. Γεωργιανής, β) του αριθμ. 1756 αγροτεμαχίου, έκτασης 11.541 τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή «Εξωχώραφα», εντός αναδασμού της Δ.Κ. Νικήσιανης και γ) του αριθμ. 609 αγροτεμαχίου, έκτασης 1.170 τ.μ., που βρίσκεται στα Τενάγη Φιλίππων, εντός αναδασμού της Δ.Κ. Νικήσιανης.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην επαναληπτική δημοπρασία, μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους δημοπρασίας και μίσθωσης των ανωτέρω αγροτεμαχίων, στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων όπου είναι τοιχοκολλημένο το πλήρες κείμενο των όρων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου και από το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», όπου έχει αναρτηθεί.

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ελευθερούπολη, 20 Μαΐου 2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο