Ανακοίνωση Επαναληπτικής Δημοπρασίας εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 20175

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Στις  09 Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής θα διεξαχθεί η επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία του συνολικού γηπέδου, εμβαδού 31.000,00τ.μ., το οποίο είναι περιφραγμένο, με συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, στερεωμένου σε σιδηροπασσάλους γωνιακούς, για την εξυπηρέτηση των αναγκών χρήσης του εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων καθώς και του εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων που βρίσκεται στο υπ’ αριθμ. 344α τεμάχιο εμβαδού 17.250,00τ.μ. στο αγρόκτημα Ακροβουνίου στην Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης, ανεγερθέντος με την υπ’ αριθμ. 316/94 οικοδομική άδεια, το οποίο αποτελείται από ισόγειο όροφο εμβαδού 150,00τ.μ., του οποίου η χρήση του εκ της Ο.Α., είναι εκτροφείο πτερωτών θηραμάτων και ενός υποστέγου εμβαδού 50,00τ.μ.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην επαναληπτική δημοπρασία, μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους δημοπρασίας και μίσθωσης της ανωτέρω έκτασης, στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων όπου είναι τοιχοκολλημένο το πλήρες κείμενο των όρων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου όπου έχει αναρτηθεί.

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα  και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

 

                                           

 

Ελευθερούπολη, 03 –  Ιουλίου  –  2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο