ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Στις  21 Μαίου 2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00π.μ.-12:00μμ  στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα διεξαχθεί η επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 196 του Ν. 4555/2016 και τις όμοιες του Π.Δ. 270/81 για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος.

Οι  προς  εκμίσθωση θέσεις είναι συνολικά δέκα τέσσερα [ 14  ] και βρίσκονται:

 Δημοτική Ενότητα  Ελευθερών  (8)  ΘΕΣΕΙΣ: (Ε1-Ε2-Ε7-Ε9-Ε10-12-Ε13-Η6)  

 Δημοτική Ενότητα Ορφανού  (6)  ΘΕΣΕΙΣ: (Ο3-Ο5-Ο6-Ο10-Ο12-Ο13).

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην επαναληπτική δημοπρασία, μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους δημοπράτησης και μίσθωσης των ανωτέρω τμημάτων χώρου αιγιαλού, στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και από το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», όπου έχει δημοσιευθεί η πλήρης διακήρυξη.

                                                                                   Ελευθερούπολη,     14 Μαϊου 2021

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ_ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ_ΑΙΓΙΑΛΟΥ.doc

Μετάβαση στο περιεχόμενο