ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤ. ΑΡΙΘ, 2182 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στις 24 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής θα διεξαχθεί η επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία του δημοτικού αγροτεμαχίου αριθ. 2182 έκτασης 5.176τμ που βρίσκεται στο αγρόκτημα της Κοινότητας Παλαιοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Παγγαίου του Δήμου Παγγαίου.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην επαναληπτική δημοπρασία, μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους δημοπρασίας και μίσθωσης της ανωτέρω έκτασης, στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων όπου είναι τοιχοκολλημένο το πλήρες κείμενο των όρων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου όπου έχει αναρτηθεί. Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

                                                                                                        Ελευθερούπολη, 17 Δεκεμβρίου 2021

                                                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ_ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ_ΑΓΡΟΤ._ΑΡΙΘ_2182_ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ.pdf


Μετάβαση στο περιεχόμενο