Ανακοίνωση Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ  Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 13086                                                   

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

 

 

Στις  14 Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ.στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα διεξαχθεί η επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 192 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και τις όμοιες του Π.Δ. 270/81 και του Π.Δ. 11/12-11-1929 για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος. Οι  προς  εκμίσθωση θέσεις είναι συνολικά   [ 21 ] και βρίσκονται στις περιοχές της:

 Δ.Ε. Ελευθερών [  15  ΘΕΣΕΙΣ ( Ε1-Ε2-Ε4-Ε5-Ε9-Ε10-Ε11-Ε14-Ε15-Ε16-Α8-Η2-Η3-Η7-Η8) ]

 Δ.Ε. Ορφανού [ 6  ΘΕΣΕΙΣ ( Ο3-Ο5-Ο6-Ο10-Ο11-012)].

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην επαναληπτική δημοπρασία, μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους δημοπράτησης και μίσθωσης των ανωτέρω τμημάτων χώρου αιγιαλού-παραλίας, στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου,  στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και από το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», όπου έχει δημοσιευθεί η πλήρης διακήρυξη.

Ελευθερούπολη,  8  Ιουνίου  2016

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο