ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΠΟΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/06/2022 ΩΡΑ 13:00

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΠΟΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΛΥΚΕΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

 

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου:

Έχοντας υπόψιν:

  • Την αριθμ. 8/2022 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου

 

Μετά την άγονη διαδικασία της 20ης Ιουνίου 2022 προκηρύσσει την    «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΠΟΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ» την Δευτέρα στις 27/06/2022 και ώρα 11:00 ως χώρος της διαδικασίας ορίζεται η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου στην Ελευθερούπολη Φρ. Παπαχρηστίδη 137α 1ο όροφος.

Η Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μπενή Ελένη

 

ΕΠΑΛΗΠΤΙΚΗ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ_ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ_ΠΩΛΗΤΕΣ.docx

Μετάβαση στο περιεχόμενο