Επαναληπτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 26041/02.07.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Στις 09 Ιουλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. έως 12.30 π.μ στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα διεξαχθεί η επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 192 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και τις όμοιες του Π.Δ. 270/81 για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος. Οι προς εκμίσθωση θέσεις είναι συνολικά δώδεκα [12] και βρίσκονται στις περιοχές της Δ.Ε. Ελευθερών [ 6 ΘΕΣΕΙΣ ( Ε9, Ε5, Ε6, Ε8, Η1, Η2 ) ] και Δ.Ε. Ορφανού [ 6 ΘΕΣΕΙΣ ( Ο1, Ο2, Ο4, Ο5, Ο6, Ο7].

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην επαναληπτική δημοπρασία, μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους δημοπράτησης και μίσθωσης των ανωτέρω τμημάτων χώρου αιγιαλού-παραλίας, στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και από το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», όπου έχει δημοσιευθεί η πλήρης διακήρυξη.

 

Ελευθερούπολη, 02 Ιουλίου 2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Μετάβαση στο περιεχόμενο