Επαναλειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Του Δήμου Παγγαίου

Λόγω της μερικής άρσης και της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών που είχε επιβληθεί από την Πολιτεία ως μέτρο για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κρίθηκε σκόπιμη η διακοπή των προγραμματισμένων μαθημάτων των Κ.Δ.Β.Μ. (Αγγλικά –Ιταλικά)

Μετά από επιστολή της Υπεύθυνης Έργου με θέμα “Επαναλειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Δήμων – Οδηγίες επανεκκίνησης Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)- Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212)” σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά την Παρασκευή 29/05/2020 (Γυμνάσιο Ελευθερούπολης).

Στόχος είναι να προηγηθεί η συνέχιση και ολοκλήρωση των τμημάτων που είχαν διακοπεί και στη συνέχεια, αφού οργανωθεί η επανεκκίνηση και γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης, θα ακολουθήσει η δημιουργία νέων τμημάτων.

Επιβάλλεται η  αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων προστασίας της δημόσιας υγείας που προβλέπονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο