Ένταξη της Πράξης ΄΄ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ΄΄ – συνολικού προϋπολογισμού 1.865.000,00 ευρώ- στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ. +30 25923 50018
Fax: +30 25923 50079
E-mail grafeiotupou@dimospaggaiou.gr

Ελευθερούπολη, 26/08/2016

Δελτίο Τύπου

Ύστερα από τις συντονισμένες ενέργειες της Διοίκησης του Δήμου Παγγαίου και των υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου και της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, αποφασίστηκε από τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ, Γιώργο Παυλίδη, η ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 1.865.000,00 ευρώ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίεςπροσθήκης στέγης και τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στο υπάρχον και κατασκευή προσθήκης, κατ’ επέκταση, νέου κτίσματος στο Γυμνάσιο Ποδοχωρίου.

 

Ο δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης, ευχαριστεί θερμά τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ, Γιώργο Παυλίδη, αποδίδοντας τα εύσημα και στους υπηρεσιακούς παράγοντες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των προκαταρτικών ενεργειών της ένταξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α

Τ.Κ. 64100

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ

Πληροφορίες: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ. +30 25923 50018

Fax: +30 25923 50079

E-mail grafeiotupou@dimospaggaiou.gr

 

                                                                                                                        Ελευθερούπολη, 26/08/2016

                                                                                       

                                                                                                 

                                                     

                                                 Δελτίο Τύπου

 

Θέμα: «Ένταξη της Πράξης ΄΄ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ΄΄ – συνολικού προϋπολογισμού 1.865.000,00 ευρώ- στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

 

 Ύστερα από τις συντονισμένες ενέργειες της Διοίκησης του Δήμου Παγγαίου και των υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου και της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, αποφασίστηκε από τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ, Γιώργο Παυλίδη, η ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 1.865.000,00 ευρώ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

  Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίεςπροσθήκης στέγης και τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στο υπάρχον και κατασκευή προσθήκης, κατ’ επέκταση, νέου κτίσματος στο Γυμνάσιο Ποδοχωρίου.

Ο δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης, ευχαριστεί θερμά τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ, Γιώργο Παυλίδη, αποδίδοντας τα εύσημα και στους υπηρεσιακούς παράγοντες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των προκαταρτικών ενεργειών της ένταξης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο