Ενημέρωση πολιτών Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών με χρήση των κωδικών taxisneτ

HANDS-660x330.jpg
Ενημέρωση πολιτών
Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών με χρήση των κωδικών taxisnet Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης https://www.gov.gr
Ο Δήμος Παγγαίου ,βάσει Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20-3-2020 – ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020, Αρ. 24 σας ενημερώνει πως από εδώ και στο εξής, στο πλαίσιο κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι πολίτες μπορούν να εκδίδουν απαραίτητα έγγραφα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr της πύλης www.kep.gov.gr της εθνικής πύλης
www.ermis.gov.gr καθώς επίσης και στην σελίδα του Δήμου Παγγαίου https://www.dimospaggaiou.gr/all-services
 
(Δήμος Παγγαίου / e -Δικαιολογητικά)
1. Αιτήσεις πολιτών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύληςhttps://www.gov.gr .
Με ένα «κλικ» μπορούμε να «σερφάρουμε» στο https://www.gov.gr και να επισκεφθούμε
14 υπουργεία,32 φορείς και οργανισμούς, 3 Ανεξάρτητες Αρχές και να υποβάλλουμε ηλεκτρονικά με
τους κωδικούς του taxisnet.
α) υπεύθυνη δήλωση
β) εξουσιοδότηση
γ) βεβαίωσης κίνησης https://forma.gov.gr/
δ) Δήλωση εργοδοτών για την αντιμετώπιση του Κορονοιού:
https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/upeuthune-delose-
epikheireseon-ergodoton-gia-ten-antimetopise-ton-epiptoseon-tou-covid-19
ε) ενώ σε λειτουργία έχει τεθεί και η άυλη συνταγογράφηση.
Στο περιβάλλον της ιστοσελίδας https://www.gov.gr υπάρχουν οδηγίες σχετικά με τον κορονοϊό που
αφορούν είτε την ψυχολογική υποστήριξη των πολιτών, οδηγίες για το κοινό, όπως για την παραμονή οικογενειών με
μικρά παιδιά ή έφηβους στο σπίτι, για ταξιδιώτες, επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία, για επαγγελματίες υγείας και
χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, για ασθενείς με ιστορικό καρκίνου, οδηγίες για διαχείριση εγκύων με πιθανή ή
επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον κορονοϊό κ.α Επιπρόσθετα, φιλοξενούνται όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες 14
υπουργείων 32 φορέων και οργανισμών & 3 Ανεξάρτητες Αρχές
Στο https://www.gov.gr προσφέρεται πρόσβαση σε 11 κατηγορίες με 507 υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι κατηγορίες
είναι οι παρακάτω:
Γεωργία και κτηνοτροφία
Διαδικασίες, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις για την γεωργική, κτηνοτροφική ή αλιευτική σας δραστηριότητα.
Δικαιοσύνη
Νομοθεσία, δικαστικό σύστημα, έκδοση εγγράφων κ.ά.
Εκπαίδευση

Διαδικασίες για την εγγραφή και φοίτηση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Επιχειρηματική δραστηριότητα
Υπηρεσίες για να ξεκινήσετε και να μεγαλώσετε την επιχείρησή σας.
Εργασία και ασφάλιση
Εργαλεία και υπηρεσίες για την αναζήτηση εργασίας, την ασφάλιση και τη συνταξιοδότησή σας.
Οικογένεια
Διαδικασίες και έκδοση εγγράφων για όλα τα γεγονότα της ζωής σας.
Περιουσία και φορολογία
Οδηγίες και υπηρεσίες για τη διαχείριση της περιουσίας σας και τη φορολογία.
Πολίτης και καθημερινότητα
Υπηρεσίες για τις επαφές σας με το δημόσιο και την παραμονή των πολιτών τρίτων χωρών.
Πολιτισμός, αθλητισμός και τουρισμός
Υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου, διαδικασίες για εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό.
Στράτευση
Διαδικασίες για τη θητεία και τις στρατιωτικές σχολές, υπηρεσίες για ένστολους και απόστρατους.
Υγεία και πρόνοια
Διαδικασίες για την ατομική και δημόσια υγεία, υπηρεσίες για φάρμακα, νοσηλεία και επιδόματα.
2. Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Κ.Ε.Π.http://www.kep.gov.gr
Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης
Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου
3. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΡΜΗwww.ermis.gov.grχωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
α) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατηγορία 01- Χωρίς άμεση παραλαβή αποτελέσματος
Εδώ υποβάλετε ηλεκτρονικές αιτήσεις για υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, παραλαμβάνοντας το
αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ) είτε από την ηλεκτρονική σας θυρίδα είτε από το ΚΕΠ που δηλώνετε
κατά την υποβολή της αίτησης.
Φιλτράρισμα ανά θεματική κατηγορία που εντάσσεται η υπηρεσία
Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση , Δημόσια Τάξη και Άμυνα , Διεθνείς Υποθέσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση ,
Δικαιοσύνη, Πολιτεία και Δημόσια Διοίκηση , Εκπαίδευση και Έρευνα , Επιχειρηματικότητα και
Ανταγωνιστικότητα , Εργασία, Ασφάλιση και Σύνταξη , Μέσα Μεταφοράς, Ταξίδια και Τουρισμός , Οικονομία
και Οικονομικά , Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι , Πληροφορία και Επικοινωνία , Πολεοδομία και
Κτηματολόγιο , Πολιτισμός και Ελεύθερος Χρόνος , Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα ,

Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης
Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ
Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας
Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου
Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου
Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων
Αίτηση καταγγελίας καταναλωτή στα ΚΕΠ
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία
Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου
Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)
Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για δασκάλους ή νηπιαγωγούς
β) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατηγορία 02- Άμεση παραλαβή αποτελέσματος
Εδώ υποβάλετε ηλεκτρονικές αιτήσεις για υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, παραλαμβάνοντας άμεσα το
αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ) στην ηλεκτρονική σας θυρίδα.
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο)
H ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τους πολίτες που έχουν παντρευτεί στο εξωτερικό. Μέσω αυτής
της υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν on-line αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου από το Ειδικό
Ληξιαρχείο.Πληροφορίες
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο)
H ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τους πολίτες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό. Μέσω αυτής
της υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν on-line αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ειδικό
Ληξιαρχείο.Πληροφορίες
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο)H ηλεκτρονική υπηρεσία είναι
διαθέσιμη για τους πολίτες που έχουν κάποιον συγγενή θανών στο εξωτερικό. Μέσω αυτής της υπηρεσίας οι
πολίτες μπορούν να πάρουν on-line αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου από το Ειδικό
Ληξιαρχείο.Πληροφορίες
Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο)
Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν on-line βεβαίωση γέννησης από το
Εθνικό Δημοτολόγιο.Πληροφορίες
Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο)
Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν on-line αντίγραφο πιστοποιητικού
ιθαγένειας από το Εθνικό Δημοτολόγιο.Πληροφορίες
Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο)
Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν on-line αντίγραφο βεβαίωσης
οικογενειακής κατάστασης από το Εθνικό Δημοτολόγιο.Πληροφορίες
Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)
Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν on-line αντίγραφο βεβαίωσης
οικογενειακής κατάστασης από το Εθνικό Δημοτολόγιο.Πληροφορίες

Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρα Ιαματικού
Τουρισμού –Θερμαλισμου. Πληροφορίες
4. Σελίδα του δήμου https://www.dimospaggaiou.gr/all-services (Δήμος Παγγαίου / e -Δικαιλογητικά)
Δημοτολόγιο-Ιθαγένεια-Μητρώα Αρρένων – Στρατολογία
Ληξιαρχείο
Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας
Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας
Γραφείο Καταστημάτων
Τεχνική Υπηρεσία
Διεύθυνση Δόμησης – Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών
Τμήμα Γεωργίας-Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
22 χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για όλα τα νέα μέτρα και τις ρυθμίσεις σχετικά με τον κορωνοϊό
Διαβάστε τις οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο της Πολιτικής Προστασίας: https://bit.ly/2wfHvSB
5.Γραφείο Πολιτικής προστασίας Δήμου Παγγαίου
https://www.dimospaggaiou.gr/tmima-politikis-prostasias-dimou-paggaiou.html
Υποσημείωση: Όλοι οι υπερσύνδεσμοι (χρωματιστοί) οδηγούν στην πύλη που ενδιαφέρει.
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ 64100
Email: info@dimospaggaiou.gr
Τηλέφωνο: 25923 50000
Fax: 2592350079, 25923 50076
Χρήσιμα Τηλέφωνα
https://www.dimospaggaiou.gr/https://dimospaggaiou.gr/wp-content/uploads/2022/01/phone_book_.pdf
Ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου:www.dimospaggaiou.gr
Facebook ΔήμουΠαγγαίου:www.facebook.com/ΔήμοςΠαγγαίου-2320169498196729
Facebook Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παγγαίου: www.facebook.com/kentrokoinotitasdimoupaggaiou/

 

HANDS-660x330.jpg

Μετάβαση στο περιεχόμενο