Χορήγηση επιδόματος έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Παγγαίου μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας υλοποιεί για πρώτη χρονιά το πρόγραμμα χορήγησης επιδόματος έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τους δημότες του.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι άτομα ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν μία έκτακτη ανάγκη η οποία έχει απορυθμίσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή τους και έχει προκαλέσει σοβαρή οικονομική αδυναμία.

Όσοι δημότες αντιμετωπίζουν παρόμοιες ανάγκες θα πρέπει να απευθυνθούν  τις ημερομηνίες από 22/10/2014 έως 14/11/2014  :

 

στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Παγγαίου .

(υπεύθυνη: κ. Κοτσιλίδου Ερμιόνη )

 τηλ .επικοινωνίας: 2592350038

 

και στο ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης

(υπεύθυνη : κ. Αβραμίδου Δήμητρα)

 τηλ. Επικοινωνίας:2592023315

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1)      Αίτηση (δίδεται από την υπηρεσία ή κατεβάστε την από εδώ)
2)      Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/86
3)      Αστυνομική ταυτότητα ( φωτοτυπία)
4)      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5)      Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
6)      Εκκαθαριστικό 2014
7)      Ε1, Ε9
8)      Κάρτες Ανεργίας
9)      Έγγραφα τα οποία δικαιολογούν την έκτακτη ανάγκη πχ ( θάνατος, ασθένεια, πυρκαγιά, διακοπή ρεύματος κ.α)

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο