ΕΝΑΡΞΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 2021 ΙΕΚ Ν.ΖΙΧΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΕΩΣ 10/9 ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ(ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ).

https://www.google.com/url?q=https://iek-n-zichn.ser.sch.gr/%25ce%25b5%25ce%25b3%25ce%25ba%25cf%2581%25ce%25b9%25cf%2583%25ce%25b7-%25ce%25bd%25ce%25b5%25cf%2589%25ce%25bd-%25ce%25b5%25ce%25b9%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25bf%25cf%2584%25ce%25b7%25cf%2584%25cf%2589%25ce%25bd-2021/&source=gmail&ust=1631086233239000&usg=AFQjCNF7j-9OQ3Xt3-EA9b6D-aL4UbL_8Q”>https://iek-n-zichn.ser.sch.gr/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bd%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%cf%89%ce%bd-2021/

 

ΑΦΙΣΑ_ΙΕΚ_Ν.ΖΙΧΝΗΣ_ΝΕΕΣ_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ_2021Β_page-0001.jpg

Μετάβαση στο περιεχόμενο