ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΈΤΟΣ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ  & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΈΤΟΣ 2021-2022

Η υποβολή των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας, θα ξεκινήσουν από 10/05/2021 έως  31/05/2021.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται με email στο vlachava@dimospaggaiou.gr με θέμα: «Αίτηση Εγγραφής ή Επανεγγραφής στη Δομή ……………»         

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν αργότερα μετά από ενημέρωση σας από τους υπεύθυνους της κάθε δομής. Παρακαλούμε προσοχή στην συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης και ιδιαίτερα στα τηλέφωνα επικοινωνίας σας.

Τα αποτελέσματα, εγγραφών & επανεγγραφών θα ανακοινωθούν στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς.

Στα βρεφικά τμήματα, θα φιλοξενηθούν παιδιά από 8 μηνών έως 2,5 ετών.

Στα προνηπιακά  τμήματα, θα φιλοξενηθούν παιδιά από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών του Δήμου Παγγαίου δείτε το σχετικό συνημμένο.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα του Παραρτήματος 1.

Δικαιολογητικά εγγραφών  – επανεγγραφών

1.Αίτηση (έντυπο δίνεται από τον Σταθμό – συνημμένο αρχείο).

2.Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.

3.Βεβαίωση Υγείας Βρεφών και Νηπίων (έντυπο δίνεται από τον Σταθμό – συνημμένο αρχείο) συμπληρωμένο από τον παιδίατρο καθώς και προσκόμιση φωτοτυπίας βιβλιαρίου υγείας του παιδιού σας με τα εμβόλια.

4.Εκκαθαριστικό σημείωμα εισοδημάτων 2019 για μοριοδότηση της επιλογής σας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και Εκκαθαριστικό σημείωμα για τα εισοδήματα έτους 2020 (το δικαιολογητικό θα προσκομίζεται στους παιδικούς σταθμούς μετά την υποβολή των σχετικών δηλώσεων) για τον υπολογισμό της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς.

5.Βεβαίωση εργοδότη ότι οι γονείς είναι εργαζόμενοι ή βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ αν οι γονείς είναι άνεργοι.

6.Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητη είναι η άδεια παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.  

Η πρόεδρος

Απαζίδου Ζωή

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΓΓΡΑΦΩΝ_ΠΑΙΔΙΚΟΙ_2021.docx

ΑΙΤΗΣΗ_ΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΔΠΣ.docx

Βεβαίωση_Υγείας_Βρεφών_και_Νηπίων.docx

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_1.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΒΝΣ_-_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΓΟΝΕΩΝ.docx

Μετάβαση στο περιεχόμενο