Πρόσκληση συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου Παγγαίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε. ΔΗΜ. Α.Ε.
Ταχ
. Δ/νση.: Φρ. Παπαχρ/στίδη 137α
Ταχ. Κώ
δικας: 64100
Πληροφορίες: Κουτούλας Δημήτριος                           Ελευθ/πολη   17-062016
Email: paggaioae@dimosρaggaiou.gr                           ΑριθΠρωτ–  7  
Τηλ & Fax: 23592350071

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Καλούνται όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στις εµποροπανήγυρεις Π. Οφρυνίου (1-6 Αυγούστου) Ν. Περάμου  (11-15 Αυγούστου) Ν. Ηρακλίτσας (19-23 Αυγούστου) του Δήμου Παγγαίου του έτους 2016 να καταθέσουν αίτηση στο γραφείο της ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε. ΔΗΜ.Α.Ε. του Δήµου Παγγαίου, στο Δημοτικό Κατάστηµα Ελευθερούπολης, αυτοπροσώπως, η ταχυδρομικά µε τα συνηγμένα δικαιολογητικά της αίτησης από την Παρασκευή 17 Ιουνίου µέχρι και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016.

Γενικά δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση της οικείας Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας .Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξηςάσκησης επιτηδεύματος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/1960 (Α’ 47) και 1642/1986 (ΑΆ 125),

β) Άδεια επαγγελματία πωλητή και Άδεια παραγωγού θεωρημένη για το τρέχον έτος.

γ) αντίγραφο αστυνοµικής τους ταυτότητας,

δ) Εκκαθαριστικό 1 έτους
ε) µια (1) πρόσφατη φωτογραφία τους,

 

Προσοχή1: Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν σε αντίγραφα µαζί µε την αίτησή τους όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, διαφορετικά η αίτησή τους θα απορρίπτεται.

Έχουν επίσης αναρτηθεί στην lστοσελίδα του δήµου:
-Κανονισµός της εμποροπανήγυρης,
-αρχείο με τα τέλη καιτον κανονισµό
-κατάσταση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ανάλογα µε τη δραστηριότητα του κάθε εκθέτηυµµετέχοντα

Χρονοδιάγραμμα επόµενων ενεργειών:

1. Αξιολόγηση των αιτήσεων από 0107-2016 έως 10-07 -2016
2. Διάθεση θέσεων  έως 20072016. 
3Έκδοση των σχετικών αδειών και παραλαβή τους κατόπιν της κατάθεσης του τέλους που τους αναλογεί έως 2807 -2016.

Ελευθερούπολη, 17  Ιουνίου  2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συνημμένα:

1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ (.doc)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (.doc)

3. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ (.doc)

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ (.doc)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο